Einde aan toeristische samenwerking Lauwersland

0
139

Langslepend conflict beslecht met breuk

DOKKUM – Het is weer ieder voor zich, als het gaat om de promotie van het Lauwersmeergebied. Afgelopen week klapte de samenwerking tussen acht gemeenten rond het meer uit elkaar. Reden is onenigheid over de manier waarop de promotie vorm moet krijgen. Zo voelden met name de Groningers zich niet gekend in de samenwerking, die teveel op Friesland gericht zou zijn.

De acht gemeenten werkten lange tijd samen om de regio actief te promoten. Dit werd gedaan door het VVV Lauwersland. Kritisch werd echter op de manier van werken gereageerd. Zo vertelde een raadslid uit de gemeente De Marne vorig jaar tijdens een raadsvergadering dat een medewerker van het VVV Lauwersland hem op een beurs in Utrecht helemaal niks kon vertellen over de gemeente de Marne. Ook (toeristische) ondernemers uit die gemeente voelden zich niet gekend door de organisatie, die teveel op Friesland gericht zou zijn.

De tumult zorgde ervoor dat de acht gemeenten dit voorjaar wilden kijken hoe zij een nieuwe koers zouden gaan varen. Hoewel het VVV Lauwersland hier niet meer in voor zou komen, werd een lijmpoging gedaan tussen de verschillende gemeenten. Het doel moest weer het promoten van het Lauwersmeer en zijn omgeving worden. “Op basis van een eerste inventarisatie hiervoor hebben de gemeenten geconstateerd dat er te weinig samenhang is voor het voortzetten van de Fries-Groninger samenwerking,” schrijven de gemeenten nu in een gezamenlijke verklaring.

Het gevolg zal zijn dat iedere provincie zich weer op zijn eigen promotie gaat richten. Friesland wil dit gaan doen met behulp van de samenwerking binnen de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) en marketingcampagne Dwaande. Hoe de Groningers hun promotie gaan oppakken, is nog niet bekend. Hoewel de samenwerking op dit vlak geklapt is, willen de gemeenten Dongeradeel en De Marne wel samen blijven werken als het gaat om de haven van Lauwersoog.