Excursie door de Westerhornerpolder

0
116

GAARKEUKEN – Na een lange en koude winter gaat Staatsbosbeheer op zaterdag 30 maart de weidevogels een warm welkom heten in de Westerhornerpolder! De grutto, kievit, tureluur, slobeend, watersnip en veldleeuwerik gaan in dit prachtige weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer weer een plekje zoeken om hun eieren te leggen en jongen groot te brengen. De tocht begint om 9.30 uur bij de vogelkijkhut van Gaarkeuken. Na een kopje koffie wordt het gebied ingegaan op zoek naar de gevederde vrienden. Het is belangrijk om laarzen en een verrekijker meet te nemen. De kosten voor de rondleiding bedragen 2 euro per persoon.