Henk Rooijakkers houdt de dialoog over de Brede School Zuidhorn op gang

0
209
DSK_STRK-p07

“Als je publiceert en mensen informeert, kun je draagvlak creëren”

ZUIDHORN – De Brede School in Zuidhorn zal op 1 januari 2015 haar deuren moeten openen. De weg naar het moment dat obs De Borgh, cbs Het Anker, Kinderkwartier/SKSG en De Zijlen één gebouw bevolken is één van vallen en weer opstaan. Het onderwerp blijft de gemoederen bezig houden in Zuidhorn. Om de discussie, of dialoog zoals hij het liever noemt, op gang te houden, houdt Henk Rooijakkers een blog bij over de voortgang. Gewoon omdat hij er tijd voor heeft en het leuk vindt. Maar vooral ook omdat hij soms met enig fronzen de gang van zaken aanhoort. Én omdat de informatieverschaffing over de ontwikkelingen bij tijden nogal summier is. Gaan de kernpartners voorbij aan één belangrijk punt in hun planning? “Als je publiceert en mensen informeert, kun je draagvlak creëren.”

Zelf raakte Henk vooral betrokken bij de Brede School toen hij zitting nam in de verkeerscommissie van basisschool De Borgh. Hij raakte meer en meer geïnteresseerd in de politiek en kwam natuurlijk in aanraking met het heikele onderwerp verkeersveiligheid. Inmiddels rondt zijn jongste zoon zijn laatste schooljaar af op De Borgh en neemt Henk al geen zitting meer in de verkeerscommissie, maar de interesse in de gang van zaken rond de Brede School is gebleven.

“Het begon met twitteren. Maar ik merkte al snel dat alles wat je op twitter zet, moeilijk terug te vinden is. Het is een vluchtig medium. En ach ja, ik heb de kennis, de knowhow en de tijd, dus ik ben een blog gaan bijhouden. Weet je, ik ben de politiek wat meer gaan volgen en dan zie je wel eens dingen dat je denkt van: hmm. Laat ik vooropstellen dat ik niet tegen de Brede School ben. Ik vind al meer dan tien jaar dat De Borgh een nieuwe accommodatie nodig heeft en ik sta ook echt niet afwijzend tegen het concept van een Brede School.”

Wel heeft hij zo hier en daar zijn bedenkingen. “Dingen gebeuren niet in de juist volgorde. In maart 2012 is besloten tot één locatie in de Oostergast terwijl het rapport haalbaarheidsonderzoek nog niet bekend is. Hierin wordt verschillende malen gerefereerd aan een massastudie. Een massastudie is een onderzoek of het gebouw, het volume, de massa, te realiseren is op de bouwkavel met alle geldende voorschriften en beperkingen. Als op 9 juli 2012 in de raadsvergadering dan het haalbaarheidsonderzoek wordt vastgesteld is de massastudie nog niet afgerond en het rapport hiervan nog niet vrijgegeven. Bij deze massastudie gaat men trouwens uit van twee bouwlagen, een suggestie die ook gewekt wordt in het haalbaarheidsonderzoek. Maar Team4architecten is nog maar nauwelijks aan de slag of op hun site staat te lezen dat gekozen is voor drie bouwlagen. Wie houdt dan wie voor de gek.”

Over de grootte van de Brede School heeft hij gezonde twijfels. “Het plan is steeds maar bijgesteld naar minder lokalen. En als we nu over zouden gaan staan er alweer vier leeg. Het is zo smal, als breed smal kan zijn”, vindt Rooijakkers. “Misschien kan je het beter samenwerkingsschool noemen.” En die samenwerking zou hij juist graag meer zien. “Het Brede School-concept is toch gezamenlijk? Waarom wordt het verkeersveiligheidsonderzoek dan afzonderlijk van elkaar op De Borgh en Het Anker besproken?” De locatiekeuze noemt Rooijakkers ongelukkig. “Toen ze in 2005 nog plannen hadden om de Oostergast binnen tien jaar vol te bouwen, dan had de Brede School redelijk centraal gelegen. Nu kun je zeggen dat de komende twintig jaar waarschijnlijk 75% van de leerlingen van de andere kant van Zuidhorn zal komen.” Op zijn blog illustreert hij in het artikel ‘Olifantenpaadjes’ met een vleugje humor, waarom het lastig is deze stroom fietsers naar de Brede School via de juiste paden te leiden. Vooral de spoorlijn, die hoe dan ook overgestoken moet worden door de groep kinderen die vanaf de kant van De Borgh en Het Anker komen, is een ernstige bottle-neck. Een ongelijkvloerse kruising zou de oplossing kunnen bieden, ware het niet dat hiervoor geen budget is.

Nu Rooijakkers de politiek frequenter volgt, vraagt hij zich soms af of de raad niets meer dan een wassen neus is. “Vorig jaar in maart is er een motie ingediend dat er een onderzoek naar de verkeersveiligheid moet worden ingesteld, maar dat staat pas nu op de agenda. Er worden veel moties aangenomen, maar wie controleert of deze ook uitgevoerd worden? Er is bijvoorbeeld ook een motie aangenomen dat de Brede School energieneutraal zou moeten zijn. Hoe zit het met dat streven?”

Bovenal vindt Rooijakkers dat het schort aan de informatievoorziening rondom de voortgang van de Brede School. “Op de gemeentesite is een kleine afdeling ten aanzien van de Brede School, maar daarop staat maar summiere en achterhaalde informatie. En wat krijg je als er veel onduidelijkheid is? Mensen weten niet waar ze aan toe zijn en worden onrustig.” De politiek zou beter gebruik kunnen maken van wat er leeft onder de inwoners. “Mensen willen wel en het leeft onder velen, dat zie je al aan mij en ik ben echt niet de enige. Als je mensen erbij betrekt, kunnen er door de discussie ook goede ideeën ontstaan.” Stiekem hoopt hij ook iedereen te prikkelen met zijn blog. “Als je iets wilt, moet je je nu laten horen, niet als de heipalen de grond in gaan.” Over het aantal lezers van zijn blog, houdt Rooijakkers zich wat op de oppervlakte. “Het is belangrijk dat het door de juiste mensen wordt gelezen”, zegt hij met een lach.

Komende raadsvergadering op 8 april is een belangrijke die Rooijakkers weer met belangstelling zal volgen. “Dan staat het onderzoek naar de verkeersveiligheid van Grontmij ter discussie en wordt er gesproken over de bestemmingsplanwijziging en het krediet van negen miljoen. Of de Brede School er echt komt? Vast wel, maar een echt ‘Breeede’ School wordt het voorlopig niet, daar wil ik op dit moment wel een fles wijn op zetten.

Henk volgen kan via twitter: @bs_in_zuidhorn en via internet: http://bredeschool.inzuidhorn.nl of reageren via email:bredeschool@inzuidhorn.nl.