Krimp biedt ook kansen voor de regio

0
214

‘Kunnen we buschauffeurs ook medicijnen laten bezorgen?’

REGIO – Krimp in de regio, wat is een goede manier om daar mee om te gaan? En vooral, hoe gaan we daar een beetje duurzaam mee om? En wat te doen we met de voorzieningen die we niet kwijt willen maar die eigenlijk te duur zijn? Op dit soort vragen werd donderdag in het Provinciehuis in Leeuwarden een antwoord gezocht tijdens het eerste Krimpcafé XL. Tijdens het Krimpcafé XL waren acht verschillende workshops te doen en presentaties bij te wonen over voorzieningen die krimpgebieden leefbaar moeten houden. Volgens gedeputeerde Hans Konst is het aantal Friezen over 10 jaar op zijn maximum en zal het daarna flink gaan krimpen, tot 6000 mensen minder over 40 jaar. ‘Over 40 jaar wonen er ook veel meer ouderen in het Noorden, en met name wonen er meer mensen in de grotere plaatsen. Dit zal veel invloed gaan hebben op de kleine dorpen en de leefbaarheid ervan. Daarom zijn we nu bezig om na te denken over hoe we efficiënter om kunnen gaan met voorzieningen. Lokaal initiatief zal steeds belangrijker worden.’ Tialda Haartsen van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Ook moeten we kijken naar het belang van voorzieningen. De wens hangt niet altijd samen met het daadwerkelijke gebruik van de voorzieningen. In een dorp roept men dat men het vreselijk vindt dat de lokale supermarkt dreigt weg te gaan, maar ondertussen haalt men zelf wel allemaal boodschappen bij de Aldi in een dorp verderop.’

Een van de workshops werd gegeven door Prof. Dr. Iris F.A. Vis. De grote vraag die in haar workshop centraal stond was de vraag of het mogelijk is om de bus die toch al rijdt ook pakketjes te laten bezorgen. En is het mogelijk om een pakkettendienst ook gehandicapte personen te laten vervoeren, omdat zij toch al in de buurt rondrijden? Het is een ingewikkeld vraagstuk waar niet een hapklaar antwoord op te vinden is. Het lijkt zelfs een wat raar vraagstuk. Toch is het niet zo vreemd als het lijkt wanneer je het vergelijkt met de scheepvaart bij Noorwegen. Cruiseschepen die langs afgelegen plaatsen varen, nemen tegelijkertijd bestellingen mee voor die bestemmingen.

Tijdens de workshops werd de groep aanwezigen opgedeeld in vieren om een SWOT-analyse te kunnen maken. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats, oftewel, sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Iedere groep ging aan de slag met zijn of haar onderdeel. Waar liggen nou de kansen en bedreigingen in dit plan?

Sterktes te over, lijkt het wel. Wanneer de bus- en pakkettendiensten samen zouden werken zou dit veel geld schelen, goed zijn voor het milieu en het kan dorpen die te maken hebben met teruglopende voorzieningen toch voorzien in hun behoeftes. Toch liggen de bedreigingen op de loer. Mag iedereen zomaar medicijnen vervoeren? Heeft een ‘gewone’ vrachtwagenchauffeur de kennis in huis om mensen te mogen vervoeren? En gaat dit plan niet ten koste van de werkgelegenheid?

Volgens Vis is het vraagstuk niet alleen van belang voor krimpgebieden, maar ook voor webwinkels. Zij volgen het onderzoek op de voet, want mocht het project ooit van de grond komen dan zou dat voor hen het proces van retourneren van artikelen een stuk makkelijker kunnen maken.

Het grootste struikelblok van dit vraagstuk lijkt vooralsnog de wetgeving. Bepaalde bedrijven mogen nou eenmaal geen medicijnen vervoeren, omdat zij geen kennis van medicijnen hebben.

Dit is dan ook het onderwerp van een promotieonderzoek van een studente aan de RUG. Zij gaat de komende vier jaar aan de slag met het vraagstuk. Maar voordat het zover is dat de buschauffeur de pakketjes van Zalando gaat bezorgen moet er nog een hoop gebeuren.