Bezorgde ouders starten petitie tegen brede school

0
156

“Ik ben me rot geschrokken, je voelt je machteloos”

ZUIDHORN – Een groep ouders van de leerlingen van De Borgh in Zuidhorn is in opstand gekomen tegen het plan voor de brede school in de Oostergast. De ouders zeggen niet tegen het concept van een brede school te zijn, maar vragen zich af of het geheel nog haalbaar is nu steeds meer samenwerkingspartners afhaken en de wijk de komende twintig jaar niet volgebouwd zal worden.

Een groep van vijf ouders is daarom een petitie gestart. Deels om te peilen hoeveel mensen het met hun eens zijn, maar ook om een duidelijk signaal af te geven aan de politiek om zich nogmaals te bezinnen op de locatiekeuze van de nieuwe school. “Wij zijn niet radicaal tegen het plan,” vertelt Annemarie van Luik. Weijer van Duinen vult haar aan. “We zijn het alleen niet eens met een aantal punten, zoals de locatie en de veiligheid van de leerlingen.”

De initiatiefnemers vinden dat het plan opnieuw bekeken moet worden. “Je moet kijken hoe de vlag er nu bijhangt,” zegt Van Luik. “De brede school was een prachtig plan van de PvdA een aantal jaren geleden. Het idee was om meerdere organisatie onder te brengen in één school. De laatste jaren hebben we gezien dat er steeds een plakje van de cake afgegaan is. Misschien hebben de makers last van een tunnelvisie of hebben ze gewoon niks door, maar heel veel ouders zien dit niet zitten.”

Dat de frustratie onder de ouders hoog is, blijkt wel uit het feit hoeveel mensen de petitie ondertekend hebben. Binnen 48 uur waren de eerste 75 ondertekeningen binnen. “We richten ons op de ouders van de kinderen in groep 1 tot en met groep 6. De oudere kinderen zullen namelijk de verhuizing niet meer meemaken,” vertelt Van Duinen. “De doelgroep bestaat uit ruim 150 personen.” Het betekent dat ongeveer de helft van de ouders al getekend heeft tegen de verplaatsing van de school.

Daarnaast vrezen de ouders dat het ook met de samenwerking tussen de scholen niet goed komt. “We hadden laatst een ouderavond over de verkeersveiligheid en toen werd maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe de samenwerking is. De schoolwoningen in de Oostergast worden nu gebruikt als proeftuin, maar daar hoorden we niks positiefs over,” zegt Van Luik. “Je gaat nu straks een brede school maken, die eigenlijk geen brede school meer is. Voor zo’n concept moeten namelijk minimaal vier organisaties samenwerken. De twee scholen en kinderopvang samen, zijn maar drie partners. Als andere partijen straks nog wel willen aanhaken, is er te weinig ruimte. De sportvoorzieningen zijn nu al te klein voor de twee scholen.”

Ook het feit dat straks de meeste leerlingen over het spoor moeten, als ze naar het nieuwe gebouw gaan, schrikt de initiatiefnemers af. “80% van de kinderen moet de komende twintig jaar over het spoor. We zijn er onlangs achter gekomen dat veel ouders niet eens weten waar de exacte locatie precies is. Als mensen er dan wat over horen, schrikken ze zich rot. Het bureau Grontmij heeft een rapport geschreven met dertien punten die aangepast moeten worden voor een veilige route naar de school. Slechts twee dingen daarvan worden ook echt uitgevoerd.”

Vanavond organiseert de gemeenteraad een inspreekavond in het gemeentehuis. De initiatiefnemers hopen dat hiervan door veel ouders gebruik gemaakt zal worden. Van Luik: “Ik roep alle mensen op: bedenk nog eens goed wat je wilt en laat ons dat horen. Ik ben me rot geschrokken over de verkeersveiligheid. Je voelt je machteloos, maar het zet je wel aan tot nog meer na te denken.”