“Voorrang voor kwaliteit en veiligheid bij Brede School Zuidhorn”

0
126

GroenLinks raadslid Henk Bakker:

Na jaren van voorbereiding liggen er nu plannen voor een Brede School in Zuidhorn. Het college van B&W vraagt aan de raad € 8,6 miljoen voor het bouwen van de school in de Oostergast. De Brede School zou dan begin 2015 open kunnen. Juist nu komen er nieuwe stevige vragen op. GroenLinks vindt dat deze vragen nu eerst beantwoord moeten worden, vóórdat er onomkeerbare besluiten vallen.

GroenLinks-raadslid Henk Bakker: "We willen van de Brede School een succes maken. De bouw daarvan bepaalt de leefbaarheid en het beeld van Zuidhorn in de komende veertig tot vijftig jaar. Daarom is kwaliteit belangrijker dan snelheid."

Aan de keuze voor de locatie in de Oostergast heeft de raad vorig jaar randvoorwaarden gesteld. Aan een aantal van die randvoorwaarden is (nog) niet voldaan. Bovendien zijn de omstandigheden sinds de besluiten van 2012 sterk veranderd. Henk Bakker: "De inhoudelijke samenwerking tussen De Borgh, Het Anker en kinderopvang SKSG is nog niet goed op gang gekomen. Eind 2013 zou er een samenwerkingsdocument tussen de deelnemers komen. Juist daaruit moet de meerwaarde voor de kinderen, voor de ouders en voor het dorp blijken. Het is daarom niet logisch om het gebouw al te ontwikkelen, vóórdat hierover duidelijkheid is. De juiste volgorde is andersom: eerst afspraken over de inhoud, daarna bouwen.

Voor GroenLinks is de veiligheid van de routes van en naar de Brede School minstens zo belangrijk. Van de tien belangrijkste knelpunten kan minder dan de helft opgelost worden. Vooral de situaties rond de spoorwegovergangen in De Gast en bij het station, zijn te gevaarlijk. De veiligheid van fietsers bij het verkeerstransferium voor het gemeentehuis is ook niet gegarandeerd. De rotonde voor de Brede School blijft één van de drukste verkeersknooppunten van Zuidhorn, ook na omlegging van de Friesestraatweg. De verkeerscommissie van De Borgh heeft daarom zeker gelijk, als hij zo niet kan instemmen met de plannen. Dat weegt voor GroenLinks heel zwaar.

En dan de geheel nieuwe omstandigheden. De ontwikkeling van de Oostergast is sterk vertraagd. Na afronding van fase 1, zullen tot 2026 nog slechts zo’n 150 woningen gebouwd worden. De leerlingaantallen voor de Brede School zullen daardoor lager zijn. Ook komt de Brede School hierdoor aan de rand van het dorp te liggen en niet centraal. Dit betekent ook dat het merendeel van de leerlingen nog vele jaren uit de bestaande wijken van Zuidhorn zullen komen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de plannen om de Brede School in drie verdiepingen te bouwen. Dit is regelrecht in strijd met de gemaakte afspraken en past niet bij het kleinschalige karakter van het dorp Zuidhorn. Het is dus niet mogelijk om op de gekozen locatie te voldoen aan de afspraak om in twee lagen te bouwen. Dan moeten we ons toch afvragen of dit nog wel de best denkbare locatie is. Ook omdat er dan weer twee plekken in het dorp bij komen waar grote gebouwen leeg komen te staan. Wat gaan we daarmee doen? Niemand die het nog weet.

Daarom is onze oproep aan de raad: bezint eer ge begint! Er leven terechte bezwaren tegen de huidige plannen bij veel mensen in Zuidhorn, ook bij hen die de Brede School een warm hart toedragen. Wij willen als GroenLinks ook graag een Brede School. Maar dan wel een goede, waar de kinderen veilig heen kunnen. Laten we dus goed luisteren naar die bezwaren om het draagvlak en de kwaliteit te krijgen die de Brede School verdient. Dat vergt nu extra tijd en overleg. Wellicht komen we dan ook tot andere plannen en besluiten, maar die zullen de kinderen, de ouders en de gemeente ten goede komen."