Jan Wessels, GroenLinks Grootegast:

0
143

“Tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2013 hebben we het woord ‘referendum’ niet genoemd. Wij sluiten zoiets echter niet, zoals veel andere partijen dat wel doen, per definitie uit. Mits het niet te pas- en te onpas van stal gehaald wordt, is voor ons een referendum niet altijd een disclaimer voor onkunde. Met populisme heeft het maar weinig te maken. Mits goed georganiseerd, kan het zeker een verrijking zijn van de Nederlandse democratie.

Herindeling gaat burgers aan. Eigenen we bij zoiets ingrijpends, ons zomaar mandaat toe zonder dat wij onze bevolking daarover gehoord hebben? "Grenzeloos Gunnen" passeerde de bevolking. Het is niet makkelijk te geloven dat dit ‘per ongeluk’ gebeurde.

Oké, ook wij weten het: in de wereld van vandaag kun je niet meer volstaan met het vasthouden aan beelden zoals bijvoorbeeld dat van Swiebertje, waarin het dorp de leefwereld is, de koekjes van Saar het summum en Bromsnor garant staat voor de veilige leefomgeving. Hoe gezellig dat misschien ook wel niet was: de wereld staat niet stil.

Wij, maar zeker ook de burgers anno nu, begrijpen dat.

Vanuit ‘Den Haag’ komen steeds meer taken op gemeenten af. Een vaak gehanteerd begrip hiervoor is decentralisatie, waardoor herindeling dichterbij komt. Wij zijn niet per definitie tegenstander daarvan, want lokaal kan vaak beter ingeschat worden wat nodig is dan op afstand door rijk of provincie. Als decentralisatie daarbij echter gepaard moet gaan met bezuinigingen, dan vinden wij dat wel wat minder.

Het staat overigens op dit moment voor ons nog niet vast of herindeling een (soort van) referendumpunt kan zijn. Wij sluiten (nogmaals) het alleen zeker niet per definitie op voorhand uit! Wij wachten daarvoor uitkomsten af van gesprekken met u, burgers van de gemeente. De uitkomsten daarvan moeten een belangrijk aandeel hebben in hoe wij met deze materie omgaan. Uw mening vinden wij van groot belang en telt voor ons! Zeer belangrijk vinden wij het dat u, de burger, een stem bij dit alles heeft.

Op zaterdag 20 april van 16:00 tot 18:00uur houden wij weer een politiek café. Dat doen we in café De Halte in Niekerk, waarbij wat ons betreft het onderwerp herindeling ook op de agenda staat. Voor meer info ? Zie onze website: http://www.groenlinksgrootegast.nl.”