Noordhorn wil school in het dorp houden

0
140
noordhorn inloopavond van scholen

“De leefbaarheid gaat achteruit als de school weg is”

NOORDHORN – Als het aan de inwoners van Noordhorn ligt, blijft er een school in het dorp. Dat spraken zij uit tijdens zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’, die de laatste weken in het dorp gehouden werden. Volgens voorzitster Jennifer Moesker van Dorpsbelangen zien de inwoners het niet zitten om naar een school in Zuidhorn te gaan. Ook moet een nieuwe school ruimte bieden voor kinderen uit andere dorpen.

De vereniging besloot tot het houden van de gesprekken toen de schoolbesturen en gemeente om tafel gingen voor een nieuw huisvestingsplan. “Het was allemaal leuk en aardig dat zij ermee bezig waren, maar wij wilden als dorp er ook iets van vinden,” vertelt Moesker. “We weten dat de christelijke en openbare school te klein zijn om te overleven, maar wilden ook de temperatuur in het dorp weten als het om samenvoegen gaat. Wij vonden dat je nu iets moet doen, anders hebben we straks misschien niks meer.”

Door de gesprekken in een vroeg stadium te houden, denkt Moesker dat verwachte verschillen overbrugd konden worden. “Sommige mensen troffen elkaar voor het eerst. We hadden verwacht dat mensen misschien niet samen wilden, maar dat is zeker niet zo. Er was niemand die er een probleem van maakte. Mensen dachten ‘Ach, dat moet te regelen zijn’. Zo vonden niet alleen christelijke ouders het belangrijk dat hun kinderen les kregen over het geloof, maar ook ouders zonder geloof. Zij vonden dat er ruimte moest zijn voor christelijke dingen en vonden het ook fijn dat hun kinderen hier iets van mee kunnen krijgen. Ik durf wel te stellen dat openbaar en christelijk makkelijker samengaan dan christelijke scholen onderling.”

De nieuwe school moet ook een tegenwicht bieden tegen de brede school, die in Zuidhorn zal verrijzen. “Ik heb gelezen dat een raadslid zei dat kinderen uit Noordhorn misschien wel naar de brede school in Zuidhorn willen, maar dat is echt niet zo. De inwoners van Noordhorn willen een eigen school houden, die wel toekomstbestendig moet zijn. Wij willen ook ruimte bieden aan leerlingen uit andere dorpen waar geen school meer is. Kinderen uit die dorpen komen al jaren naar de scholen in Noordhorn en dat willen we zo houden. Op die manier kunnen we de school beter openhouden. De leefbaarheid in een dorp gaat namelijk echt achteruit als de school weg is.”

Moesker verwacht dat vanaf de zomer van 2014 de scholen samen verder zullen gaan. “Nu moet er al geld bij en volgend jaar ook, maar dat kun je verkopen als je weet dat het anders wordt. We moeten snel aan de slag. Dan moeten we ook een keuze maken over het schoolgebouw dat we gaan gebruiken. Het ene gebouw is in betere staat, maar het andere heeft een betere locatie. We moeten het heel zakelijk gaan bekijken. We moeten kijken naar de beste en niet de makkelijkste oplossing.” Volgens Moesker hebben de ouders nog niet duidelijk een voorkeur voor een bepaald gebouw uitgesproken. “Natuurlijk willen ouders het liefst dat er gekozen wordt voor het gebouw waar hun kinderen nu ook al naartoe gaan, maar de kwaliteit van het onderwijs is belangrijker.”