Roelf Pijpker

0
175
Man met de hamer Roelf Pijpker

Voorzitter St. Buurthuiskamer Aduard

“Op maandag 22 april gaan we starten met de Buurthuiskamer in Aduard. We beginnen met het drinken van een kopje koffie van 10.00 tot 12.00 uur. Iedere ochtend kan men komen voor een kopje koffie, om even de krant te lezen of gewoon gezellig te kletsen. Iedere donderdag wordt er een warme maaltijd gekookt welke om 12.00 uur wordt geserveerd. We noemen dat de Buurttafel. Op dinsdag wordt er een creatieve middag georganiseerd. Ja, de Buurthuiskamer is meer dan alleen koffie drinken. We zijn zeker van plan meer activiteiten te organiseren, waar dan ook behoefte aan is. Zo willen we bijvoorbeeld ook op Koninginnedag de televisie aanzetten om samen naar de kroning te kijken en wordt er ook al gesproken over een spelletjesmiddag.

Het is natuurlijk spannend om te zien of het ook gaat lopen allemaal. We hebben op dit moment al twintig vrijwilligers dus die belangstelling is er. Ook vanuit de doelgroep horen we wel dat men het leuk vindt. Maar we zijn Groningers en blijven nuchter, dus we willen ook niet te hoog inzetten. Als er eerst eens een stuk of tien mensen komen dan is dat een mooi clubje en is het goed beheersbaar voor ons als organisatie.

Zelf ben ik gevraagd om voorzitter te worden van de stichting. Ik heb veertien jaar in Dorpsbelangen gezeten en kom uit Aduard, dus ik heb hier wel een verleden liggen. Eigenlijk ben ik veel te druk, maar omdat de doelstelling van de Buurthuiskamer, gericht op senioren en kwetsbare groepen, me zo aansprak heb ik ‘ja’ gezegd. Als bestuur zijn we er op de achtergrond verantwoordelijk voor dat de stichting blijft draaien. Zowel organisatorisch als financieel. Daarnaast moeten de vrijwilligers aangestuurd worden en het gebouw beheerd worden. Er wordt nu nog veel ondersteund door Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn, maar het is de bedoeling dat de Stichting Buurthuiskamer straks helemaal zelfstandig gaat draaien. En ja, dat is een uitdaging. Voor de eerste vijf jaren ligt er een financiële afspraak met de gemeente Zuidhorn, maar daarna moet er een buffertje zijn om door te gaan. We zijn daarom druk met het aanschrijven van allerlei fondsen. Zelf zal ik wel eens mijn gezicht laten zien, maar dus toch vooral op de achtergrond bezig zijn. Op maandag 22 april probeer ik er natuurlijk wel te zijn.”