Jan Tempel

0
329
image

Voorzitter Onderling Fonds voor Zieken u.a. te Noordhorn

“Ik ben voorzitter van een unieke vereniging. Het is het enige Onderlinge Ziekenfonds in Nederland nog. En wij keren ook nog altijd uit! De vereniging is al in 1885 opgericht. Hij werd destijds opgezet omdat er nog geen sociale voorzieningen waren. Tegenwoordig is de contributie drie euro per jaar, toen betaalden mensen een dubbeltje per week, want in de arme tijd kon men de contributie nog niet één keer per jaar voldoen. Bij ziekte krijgt men een wekelijkse uitkering. Vroeger was dat zes gulden, maximaal dertien weken lang. Als er veel zieken waren, bijvoorbeeld tijdens de Spaanse griep, dan werd de uitkering tijdelijk naar beneden gebracht. Ja, ja, ook nu nog keren we uit bij ziekte. Maar ze maken er allemaal geen gebruik van, hoor. ‘Hou maar mooi in de kas’, zeggen de meeste. We keren ook uit bij overlijden. Er wordt dan 35 euro persoonlijk bij de nabestaanden langs gebracht. Ook de contributie wordt nog altijd persoonlijk opgehaald. Het directe contact is nog altijd belangrijk. Elk jaar bezoeken we dan ook alle leden die tachtig jaar en ouder zijn. Op Goede Vrijdag krijgen ze allemaal een fruitmand van ons.

Eigenlijk heeft het natuurlijk geen zin meer om dit fonds in stand te houden. De sociale uitkeringen zijn tegenwoordig zo goed. Maar we hebben nog altijd 150 leden. Puur uit nostalgie, denk ik. Ja, er komen ook nog wel eens leden bij. Die houden ook wel van een beetje nostalgie. Daarnaast heeft het Ziekenfonds ook nog donateurs. Die willen het ook graag in stand houden. Eén keer per jaar organiseren we een vergadering. We nodigen dan ook iemand uit om wat te vertellen, zoals iemand van de apotheek of iemand van Fysio Fit. Toen we 125 jaar bestonden, is er een echte feestavond georganiseerd. Dat was een groot succes. We hadden optredens van onder andere Peter de Haan en zelf zijn we allemaal in oude kledij gekomen. Dat willen we graag één keer in de vijf jaar gaan doen.”