Achtkarspelen eindigt 2012 met 2,5 miljoen in de plus

0
249

ACHTKARSPELEN – De gemeente Achtkarspelen heeft het afgelopen jaar een aantal financiële meevallers gehad waardoor de jaarrekening 2012 een positief saldo van €2,5 miljoen heeft. Het college is blij met dit resultaat, maar tegelijkertijd wijst het college erop dat het saldo te danken is aan een aantal incidentele meevallers en dat structurele bezuinigingen de komende jaren nodig blijven. De meevallers waren dat de rondweg van Buitenpost €855.000,- minder heef gekost dan begroot, de algemene uitkering van het Rijk leverde de gemeente een voordeel op van €625.000,- en het gemeentelijk grondbedrijf draagt flink bij aan het positieve resultaat; €843.000,-. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om het resultaat van de jaarrekening aan de reserves van de gemeente toe te voegen. De gemeente Achtkarspelen krijgt een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening over 2012. Deze bevestigt dat de gemeente in de jaarrekening transparant is over de wijze waarop ze omgaat met publieke middelen en zich houdt aan de wet- en regelgeving.