Jong Goud Westerkwartier nadert zijn ontknoping

0
108
Jury JongGoud Westerkwartier

“De finale avond wordt hartstikke leuk, want vrijwilligerswerk is leuk”

GROOTEGAST/LEEK/ZUIDHORN – De gemeentes Zuidhorn, Grootegast en Leek zijn de afgelopen weken op zoek gegaan naar díe jonge vrijwilligers die een voorbeeld zijn voor anderen. In het kader van de wedstrijd Jong Goud Westerkwartier konden jonge vrijwilligers en maatschappelijke stagiairs zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de titels ‘de jonge vrijwilliger van het jaar’ en ‘de maatschappelijke stagiair van het jaar’. Een jury heeft zich inmiddels over alle aanmeldingen gebogen en is unaniem in haar oordeel. Op donderdag 16 mei is iedereen welkom op de zinderende finaleavond!

Jong Goud is de afsluiting van een project wat al in 2010 van start ging. In eerste instantie richtte zich dit vooral op de maatschappelijk stages, maar uiteindelijk werd besloten alles wat breder te trekken. “Waarom pakken we niet de jongerenparticipatie tot 23 jaar mee?”, vertelt Esther Pleizier, coördinator vrijwilligerswerk bij de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn. “Want uiteindelijk hoop je ook dat de maatschappelijke stagiair doorgroeit als vrijwilliger.” En dat gebeurt gelukkig ook. “Zeker. Je ziet het vooral bij meiden die bijvoorbeeld in de zorg hun maatschappelijk stage lopen en toch van plan zijn een vervolgopleiding die kant uit te gaan volgen. Zij gaan na de maatschappelijke stage als vrijwilliger aan de slag bij de organisatie.”

Vijftien jongeren zijn aangemeld voor Jong Goud. Er wordt vooral gezocht naar die jongeren die een inspiratie zijn voor anderen. Voor de jury lag de lastige taak uit deze vijftien een keus te maken. Een taak die startte met het vaststellen van criteria, vertelt juryvoorzitter Corry de Boer, beleidsmedewerker gemeente Grootegast op het gebied van vrijwilligerswerk. “Je wilt de keuze kunnen onderbouwen, want afgaan op gevoel is een persoonlijke mening en dat willen we niet.” Een aantal punten zijn beoordeeld. “Heel belangrijk vinden we dat een vrijwilliger zich belangeloos inzet en daarmee bedoelen we niet alleen dat het werk onbetaald is, maar ook dat het niet alleen op de eigen ontwikkeling gericht is. We willen dat er een maatschappelijke betrokkenheid uit blijkt en dat de winnaar met zijn vrijwilligerswerk ook de leefbaarheid bevordert, dus bijdraagt aan het welzijn van anderen en betekenis heeft voor de samenleving. Daarnaast moet de motivatie zichtbaar vanuit de winnaar zelf komen; niet dat het moet, maar dat iemand het wíl om vrijwilligerswerk te doen. Ook hebben we gekeken of de aangemelde vrijwilligers breed inzetbaar zijn en dus bereid zijn ook taken buiten het straatje op te pakken, en of het werk wat verzet wordt toegevoegde waarde heeft en dus echt gemist wordt als er het stopt.”

Klinkt als grote schoenen om te vullen, maar na een aantal stemrondes zijn juryleden Corry, Douwe van der Leij van het jeugd- en jongerenwerk Oldehove, Janet Gervedink, de coördinator maatschappelijke stages bij het AOC Terra (ontbreekt op de foto) en Myra Eeken, Westerkwartier Promotiebureau, het er toch unaniem over eens wie zich winnaar mag noemen. Tijdens de finale-avond op 16 mei zal bekend worden wie ‘de jonge vrijwilliger van het jaar’ is en worden de prijzen ‘goud’ en twee keer ‘zilver’ voor de maatschappelijk staigiar uitgereikt en wordt bekend wie de publieksprijs heeft gewonnen. De avond wordt hartstikke leuk, want “vrijwilligerswerk is leuk”, aldus Esther. “Het wordt een jongerenwaarderingsavond. We hopen dat de verhalen van de jongeren die binnen zijn, een inspiratie zijn voor de aanwezigen.” Er is een leuk programma samengesteld. “We beginnen met de Crazy Quiz Night, daarna volgt een interactief programma en zal gedeputeerde Marjanne Besselink de prijzen uitreiken. We sluiten af met een optreden van ‘Boef en de gelogeerde aap’. Wie ook aanwezig wil zijn bij deze avond in Punt1 te Leek, kan zich tot 9 mei aanmelden via t.vanelderen@oudeulo.nl.

Of de verkiezing ook een vervolg krijgt is nog onzeker. Maar dat de jonge vrijwilligers belangrijk zijn, daar zijn alle betrokkenen het roerend over eens. “Leefbaarheid begint met mensen die zich vrijwillig in willen zetten”, vindt Corry. “Veel organisaties kampen echter met een gebrek aan vers bloed. Je ziet aan de aangemelde jongeren: ‘het kan dus wel’. Als jongeren zich actief voor en betrokken bij een dorp opstellen, is het dorp ook meer van hun. Dan nemen ze en krijgen ze meer verantwoordelijkheid en worden ze een voorbeeld voor elkaar. En verder ga ik mijn kruit niet verschieten”, lacht ze ter afsluiting. Wie meer wil weten, nieuwsgierig is naar de winnaars of zich ook wil inzetten is van harte welkom op de finale-avond.