Ridder en Lid in de Orde van Oranje-Nassau

0
191
Tytsjerksteradiel - lintjes

BURGUM – Burgemeester Eric ter Keurs reikte vrijdagochtend in De Pleats in Burgum aan twee inwoners van de gemeente een Koninklijke onderscheiding uit. De heer Douwe van der Meer werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1979 werkt bij als vrijwilliger voor de Christelijk Gereformeerde Kerk in Veenwouden. Sinds een aantal jaar werkt hij daar als hulpkoster. Daarnaast is hij drager bij de Uitvaartvereniging Veenwouden en is hij actief vrijwilliger bij de Sportclub Veenwouden. In de wintermaanden is hij onder meer actief in de organisatie van kaartavonden voor de leden van de vereniging. Ook heeft hij zich ingezet voor de Ondernemingsraad van Philips Consumers Lifestyle BV in Drachten. Mevrouw Sybrigje Siegers-Wijma uit Garijp werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor onder andere haar politieke werkzaamheden. Zo was zij actief voor het CDA als raadslid en wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel, was zij bestuurslid bij de Master Frankesskoalle in Earnewâld, lid van het dagelijks bestuur van de Vrouwenraad Friesland, ouderling van de PKN in Burgum en bekleedde zij nog tal van andere bestuurlijke functies voor ondere andere streekmuziekschool de Wâldsang, de partijraad van het CDA, COZORG Fryslân, de tennisvereniging Burgum, dorpsbelangen en nog een aantal instanties.