Zes Koninklijke Onderscheidingen in Zuidhorn

0
156
briltil lintje mevr Bosch

ZUIDHORN – In de gemeente Zuidhorn zijn zes personen onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding. Vijf van hen mogen zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen, één iemand is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Burgemeester Bert Swart bezocht alle personen om hun te verblijden en in het zonnetje te zetten.

Josina Cornelia van der Wal-Kaptein uit Munnekezijl (FOTO) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en ontvangt de onderscheiding voor haar inzet op het terrein van het kerkelijk leven, de behartiging van dorpsbelangen en het Jeu de Boules. Zij was secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Munnekezijl en vrijwilliger bij de dorpswinkel van Lauwerzijl. Tegenwoordig is zij actief als redactielid/eindredacteur van kerkblad “Ons Kerkvenster”, koster/schoonmaker van de plaatselijke kerk, verzorgt zij de administratie van het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl en is zij voorzitter van de Jeu de Boulesclub.

De Zuidhorner Jacob Wagena is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat hij onder andere vele (bestuurlijke) kerkelijke activiteiten heeft ontplooid. Hij was administratief kerkvoogd in Bedum, ouderling en administratief kerkvoogd in Roden, voorzitter van de Kerkvoogdij in Vledder, penning-meester/administrateur van het College van Kerkvoogden te Vledder en ledenadministrateur in Grijpskerk. Hij zette zich als secretaris in voor de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), was penningmeester van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden in Grijpskerk en organiseert wekelijks sjoelbijeenkomsten in de ouderensoos in Grijpskerk.

Het echtpaar Hijlkje Pilat-Post en Sijtze Pilat, woonachtig in Noordhorn zijn beide onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij hebben zich tomeloos ingezet voor het behoud van cultureel erfgoed, als medeoprichters en vrijwilligers van Kostuummuseum ‘De Gouden Leeuw’ in Noordhorn. Als actieve leden van de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht schrijft het echtpaar artikelen voor het verenigingsbulletin, (vak)tijdschriften en kranten.

Jan Hindrik de Vries uit Zuidhorn (FOTO) ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn (bestuurlijke) inzet voor (orgel)muziek, cultuur en politiek. Hij was voor Groen Links gemeenteraadslid van Zuidhorn en Hoogeveen. Tegenwoordig is hij actief als organist in verschillende gemeenten en is hij dirigent van de Cantorij van de Abdijkerk in Aduard. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van het kerkje in Den Horn en bestuurslid van de Stichting Abdijconcerten Aduard.

Maria Elisabeth Cecilia Catherina Bosch uit Briltil (FOTO) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar inzet op vele gebieden: welzijn en zorg, cultuur, humanitaire dienstverlening en het kerkelijk leven. Zij is vrijwilliger van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, zet zich in voor Tibetaanse Boeddhistische Nonnen in India en een vrouwencentrum in Belgrado, is voorzitter van de Stichting Zelfhulp Gynaecologie en heroprichter/secretaris van de Stichting Uit de Kunst Zuidhorn.

 

 

munnikezijl ko vd wal

 

zuidhorn lintje overhandiging