Expositie ‘Landschappelijk bekeken’ geopend

0
430
Earnewald - opening expositie

EARNEWÂLD – In het Fries Landbouwmuseum is sinds vorige week de expositie ‘Landschappelijk bekeken’ te zien, met daarin werken van Aldert – Jacobs van der Poort en werken van veertien hedendaagse schilders die met hun werken de werken van Aldert – Jacobs van der Poort beantwoordden. De expositie werd geopend door wethouder Houkje Rijpstra, die met een ferme zwaai de expositieruimte opende. In juli 2012 kreeg het Fries Landbouwmuseum de zes werken van Aldert – Jacobs van der Poort in bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting. Veertien kunstenaars lieten zich door deze werken inspireren en deze schilderijen zijn bij de expositie gevoegd. De exposerende kunstenaars zijn Christiaan Kuitwaard, Dinie Boogaart, Jan Reinder Adema, Marije Bouman, Janneke Hengst, Reinder Ourensma, Jentsje Popma, de onlangs overleden Jan Frearks van der Bij, Gosse Koopmans, Gerrit Wijngaarden, Wim van der Veer, Eddy Sikma, Evert Meilink en Margriet Boonstra. De expositie is te zien tot en met 31 juli 2013.