Global Care Foundation verzorgt educatie voor 39 kinderen in India

0
1614

KOLLUM – Dolphin Peters komt uit India, maar woont sinds een aantal jaar in Kollum met zijn vrouw Alie. Tegelijkertijd met zijn bekering tot het Christendom werden zijn ogen geopend voor de armoede in zijn stad Calcutta met z’n 16 miljoen inwoners en vele krottenwijken. Toen hij werkzaam werd bij het Leger des Heils zag hij pas hoeveel ellende er was. ‘Ik zag kinderen die van straat werden gehaald om in de prostitutie te werken. Kinderen die niet of nauwelijks te eten hadden en die niet naar school gingen. Ik kon dat niet aanzien.’ Uit eigen zak besloot Dolphin om voor twee kinderen hun schoolgeld te betalen. Maar daarmee ontstonden er voor die kinderen ook weer nieuwe problemen. ‘De ouders van de kinderen waren het simpelweg niet gewend om hun kinderen met nette kleren naar school te sturen en hun eten mee te geven. Er moest ook bij hun een knop om,’ vertelt Dolphin.

Via Dolphins baas van het Leger des Heils uit Engeland, raakten er meer mensen betrokken bij de kinderen waarvoor Dolphin het schoolgeld betaalde. Het groeide uit tot de Global Care Foundation, die met het Banderpatti-project inmiddels voor 38 kinderen het schoolgeld betaald. De kinderen krijgen op school ook een lunch aangeboden, en daarnaast wordt er op zondag zondagschool gegeven, waar de kinderen te horen krijgen over Jezus.

Alie kwam een aantal jaar geleden voor het eerst in India. Online had zij contact gekregen met Dolphin, die haar Engels leerde. Dolphin vertelde vol enthousiasme over de straat waaruit de kinderen educatie kregen. Alie stapte op het vliegtuig naar India om met eigen ogen het project te zien. ‘Voor dat moment had ik niets met India. En de eerste dag was echt afschuwelijk. Zoveel armoede, zoveel ellende. De eerste nacht kon ik niet slapen en dacht ik aan de weken die ik er zou blijven. Hoe moest ik die ooit door komen?’ vertelt Alie. ‘De volgende dag hebben we er samen voor gebeden en vanaf dat moment voelde het goed. Ik sloot de kinderen in mijn hart.’

Inmiddels zijn Dolphin en Alie getrouwd en woont Dolphin ook in Nederland. Vanuit hier doet hij er alles voor om de kinderen in zijn geboorteland een betere toekomst te bezorgen. Niet alleen voor de kinderen, maar ook en vooral voor Jezus. ‘Jezus zei: ‘Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.’ Waarop zijn leerlingen antwoordden: ‘Wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?’ Waarna Jezus zei: Alles wat je voor één van de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.’ En van daaruit gaan wij te werk,’ zegt Dolphin. De Global Care Foundation zou graag nog meer kinderen voorzien van educatie, maar zij hebben daar de financiële middelen nog niet voor. ‘Het zou fantastisch zijn als er nog meer kinderen naar school zouden kunnen gaan, maar voorlopig zit dat er nog niet in. Op dit moment hebben we liever dat de kinderen die naar school gaan deze afmaken dan dat we meer en meer kinderen naar school sturen en dat zij deze uiteindelijk niet af kunnen maken. Om één kind een jaar lang naar school te kunnen sturen is ongeveer 85 euro nodig.’

De stichting is op zoek naar nieuwe mensen met verfrissende ideeën. ‘Wij willen graag meer kunnen bieden. Maar daar is creativiteit voor nodig. Onlangs heeft een jeugdclub lege flessen ingezameld voor de Global Care Foundation. Maar er zijn tal van manieren waarop men ons werk zou kunnen ondersteunen.’ De stichting verkoopt via de website www.gcnl.org thee en kruiden ten bate van het Banderpatti-project. Op deze website is ook meer informatie te vinden over het Banderpatti-project. Ook staan zij op markten met thee en Indiase kruiden en andere producten uit India. Het is ook mogelijk om de mensen van de stichting uit te nodigen voor lezingen over het project. Wie het werk van de Global Care Foundation wil ondersteunen kan via de website contact opnemen met Dolphin en Alie Peters. Een gift overmaken kan ook, dit kan via bankrekeningnummer 41.13.45.168 t.a.v. Global Care Foundation Kollum.