GroenLinks stelt college vragen over samenwerkingsschool Aduard

0
130

ZUIDHORN – De GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Zuidhorn is enthousiast over de samenwerkingsschool die in Aduard ontstaat. De christelijke en openbare basisschool zijn namelijk van plan samen te gaan werken. De fractie vindt dat daarvoor beide scholen een groot compliment verdienen. Daarmee wordt het basisonderwijs in Aduard niet alleen behouden, maar ook versterkt. Over de aanleiding is de fractie minder positief. Daarom stelt de fractie vragen aan het college van B&W over problemen bij de openbare basisschool in Aduard. Na de sluiting van de christelijke school in Visvliet en de openbare school in Den Horn, dreigt er weer een basisschool te verdwijnen in de gemeente Zuidhorn.

Gemeenteraadslid Henk Bakker: “Het college van B&W loopt steeds achter de feiten aan. Dat baart grote zorgen voor de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente en ook voor het voortbestaan van al zes tot acht scholen die onder de opheffingsnormen van de besturen zouden zitten. In november 2012 heeft de Onderwijsinspectie de openbare basisschool Goeman Borgesius in Aduard als ‘zeer zwak’ gekwalificeerd. Hoewel schoolbestuur Westerwijs een begin heeft gemaakt met kwaliteitsverbetering, loopt het leerlingenaantal van de school terug en moet er snel iets gebeuren. Westerwijs, de christelijke stichting Penta Primair en het college van B&W van Zuidhorn streven nu versneld naar nauwe samenwerking van de Goeman Borgesius met de christelijke school Adewerth. Er wordt over gesproken om op zeer korte termijn -al vanaf komend schooljaar- te komen tot een samenwerkingsschool.”

GroenLinks is voor samenwerkingsscholen in dorpen waar zich meerdere kleine scholen bevinden, maar de gang van zaken lijkt geforceerd. Het college heeft laten weten dat de vragen ná de meivakantie (v.a. 13 mei) beantwoord zullen worden.