Hetty de With

0
2045
DSK_STRK-p05.pdf - Adobe Acrobat Pro

Voorzitter Kerngroep Leekstermeerwandeltocht (LMWT)

“Mooi scrabblewoord hè, Leekstermeerwandeltocht. Die wordt op zaterdag 1 juni a.s. voor de achtste keer gehouden. De organisatie ligt in handen van een kerngroep, gevormd uit leden van Rotaryclub Groningen West, waarvan de leden vooral uit het Westerkwartier afkomstig zijn. Wij zorgen er voor, dat de dag vlekkeloos is georganiseerd, dat er muziek en wat lekkers voor de wandelaars is, dat de routes goed zijn uitgezet en dus weer aantrekkelijk en gevarieerd zijn om te lopen. We zorgen als Rotayclub ook voor sponsoren, waardoor de uiteindelijke opbrengst mét de inschrijfgelden voldoende moet zijn, om kinderen die door allerlei omstandigheden niet in staat zijn om met of zonder hun ouders op vakantie te gaan, dit de komende drie jaren wél kunnen. Zij genieten, zo is onze ervaring, daar enorm van. Ze worden daarbij door vrijwilligers van Humanitas begeleid. De Leekstermeerwandeltocht wordt dus voor de achtste keer gehouden met iedere keer een leuke en interessante route, echt voor jong en oud. Dit jaar voert die door het gebied nabij het Leekstermeer met zijn fraaie coulissenlandschap en prachtige natuurgebieden, waaronder de Lettelberter Petten. Er zijn vier mooie routes uitgezet, van respectievelijk 7,5 – 17,5 – 25 en 40 kilometer, dus voor elk wat wils. De 40 kilometerroute loopt ook langs het Hoornse Meer en door het Friese Veen en alle routes lopen deels langs het Leekstermeer.

Iedere deelnemer krijgt bij de start bij het Infocentrum op het Landgoed Nienoord in Leek een routebeschrijving uitgereikt, de routes worden ook duidelijk met pijlen gemarkeerd en na afloop krijg je een fraaie herinneringsmedaille. De starts vinden – al naar gelang de afstand – tussen 7.30 en 11.30 uur plaats.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5.– voor de 7,5 km route, € 7.50 voor 17,5 km en € 10.—voor de 25 en 40 km. Kinderen tot en met 12 jaar betalen maar € 2.50, ongeacht de afstand. Het is heel duidelijk óók een familiegebeuren. Alle inschrijfgelden gaan naar het goede doel. Vorig jaar liepen er rond de 1000 mensen mee, dit aantal hopen we dit jaar zeker weer te halen. De voorinschrijving (dat kan via onze website www.leekstermeerwandeltocht.nl) loopt goed en als last minute kun je je op 1 juni ook bij de start inschrijven. Wie meer wil weten, kan bellen met de heer S. Homan van de Rotaryclub, telefoon 050-5029937.”