Borden geven zwemwaterkwaliteit aan

0
120
GARYP - Leerlingen van CBS de Wrâldpoarte nemen watermonsters

GARYP – Leerlingen van CBS de Wrâldpoarte uit Garyp hebben het buitenzwemseizoen bij it Wiid in Earnewâld afgetrapt. Zwemmen was er vanwege het koude water niet bij, wel namen de leerlingen waterproefjes af. Gedeputeerde Schokker, wethouder Houkje Rijpstra en Wetterskip-bestuurder Rispens openden vervolgens het zwemseizoen. Het dorpsbelang van Earnewâld bood hen daarbij een plan ter verbetering van het recreatiestrand aan. Gedeputeerde Schokker: ‘It is wichtich dat sawol bern as folwoeksenen feilich swimme kinne. Sûnder it risiko te rinnen om siik te wurden. Dêrom stiet op de swemwetterbuorden de aktuele wetterkwaliteit én de gemiddelde kwaliteit fan de ôfrûne jierren fermeld. Sa kinne swimmers sels de ôfwaging meitsje om wol of net te swimmen’. Wethouder Houkje Rijpstra benadrukte de belangrijke rol van recreatie en toerisme in de gemeente Tytsjerksteradiel. ‘Us gemeente hat in protte te bieden op dat mêd. Neist ús ynwenners, wolle wy ek ús besikers betsjinje mei goeie en feilige foarsjennings. In offisjeel swimplak is sa’n foarsjenning. Wy binne dan ek wiis mei de trije offisjele swimplakken yn ús gemeente’. Het Wetterskip controleert de binnenwateren op verontreinigingen waar zwemmers ziek van kunnen worden. De provincie Fryslân zorgt voor de inspectie en handhaving van de zwemwaterlocaties. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de voorlichting over de waterkwaliteit van de zwemplekken. Bij alle zwemlocaties wordt de gemiddelde waterkwaliteit op een hoofdbord aangegeven. Hiervoor zijn vier classificaties, te weten: uitstekend, goed, aanvaardbaar of slecht. Wanneer de waterkwaliteit volgens de laatste meting niet in orde is, wordt dit met een apart bord aangeven onder het hoofdbord. Hierbij zijn drie meldingen mogelijk: waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod.