Burgemeester Bilker voorgedragen voor herbenoeming

0
170

KOLLUM – Naar alle verwachting blijft burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland c.a. ook na het einde van zijn ambtstermijn. Donderdag heeft de gemeenteraad besloten burgemeester Bilker voor te dragen voor herbenoeming. Zijn ambtstermijn loopt op 16 oktober af. Hij heeft aangegeven voor herbenoeming in aanraking te willen komen. De aanbeveling tot herbenoeming is door de raad vastgesteld in een besloten vergadering. Deze aanbeveling zal doorgestuurd worden naar de Commissaris van de Koning van Fryslân, de heer Jorritsma. Deze stuurt de aanbeveling met eigen advies door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er wordt verwacht dat de minister de aanbeveling van de raad zal volgen en burgemeester Bilker voor herbenoeming zal voordragen bij de Koning. Het zal het derde ambtstermijn worden voor de burgemeester, welke geldig is voor een periode van zes jaar. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de herbenoeming definitief en zal burgemeester Bilker in een openbare raadsvergadering ten overstaan van de Commissaris van de Koning de eed afleggen.