Diny Rankenberg

0
164
Vrouw met de hamer Diny Rankenberg

Voorzitter Vereniging Vrienden van de Hamsterborg

“De Hamsterborg, ook wel de Piloersmaborg, is de enige borg in de provincie met een boerderijkarakter. De Vereniging Vrienden van de Hamsterborg is in 1986 opgericht om dit unieke karakter te behouden. De toenmalige bewoners van de borg, de meneer en mevrouw Wierenga-van der Valk wisten dat zij hulp nodig zouden hebben om dit karakter in stand te houden. In de statuten hebben zij bepaald dat een aantal mensen vanuit het geslacht Wierenga, een aantal mensen vanuit het geslacht Bos, ook een eerdere bewoner en een aantal mensen uit de directe omgeving van Den Ham zich hiervoor in moesten zetten. Iets wat nog altijd lukt. Er staan drie paarden met een veulentje op de borg, er zijn tien schapen die de afgelopen weken 21 lammetjes hebben gekregen en de bewoners van de borg hebben ook nog eens een geit, ganzen en kippetjes. Daarnaast ligt er bij de borg een boomgaard met oude Groninger rassen, waarvan onder andere appelsap en wijn wordt gemaakt. Onder het bestuur van de vereniging hangen de boerderij-, boomgaard- en culturele commissie, die bestaan uit vrijwilligers. Deze laatste organiseert een voorjaars- en najaarsexpositie. In het voorjaar is deze gekoppeld aan een open dag, welke net weer geweest is, in het najaar is deze gekoppeld aan de Open Monumentendag. Dit zijn de enige twee dagen dat de hele borg te bezichtigen is voor publiek. De toneelgroep is ook aan deze commissie gekoppeld en voert ieder jaar tegen Kerst een toneelstuk in de schuur op.

Als je het over de Hamsterborg hebt, heb je het eigenlijk over drie partijen. Naast de Vereniging Vrienden van de Hamsterborg is er nog de Stichting Wierenga van Hamsterborg welke eigenaar is van de borg en zijn er nog de bewoners, Dick en Helda Soek. Zij bewonen het bovenhuis en runnen naast vijf appartementen met logiesruimte ook nog een gerennommeerd restaurant op de borg. Ja, de Hamsterborg is een plek waar veel gebeurd. Dat vind ik zelf heel mooi en daar ben ik trots op. Maar ook de samenwerking tussen de drie partijen is iets om trots op te zijn. Wij versterken elkaar echt. Ik vind het ook echt geen zware taak om voorzitter te zijn, want het is leuk om bij de borg betrokken te zijn. Als je zo’n mooi huis in je omgeving hebt, is het leuk daarvoor wat te betekenen.”