“Geachte leveranciers, donoren en sumpathisanten,

0
1951

Ingezonden door Ineke Ludema, inzamelpunt voor Voedselbank Het Hogeland in Oldehove

Wij willen u mede namens onze cliënten en vrijwilligers hartelijk danken voor de goederen en giften die u het afgelopen jaar aan ons ter beschikking heeft gesteld. De afgelopen maanden is het steeds moeilijker gebleken om vanuit landelijke kanalen goederen te verzamelen die onze groeiende cliëntenkring behoefd. Het is dan ook hartverwarmend dat u als plaatselijke en regionale leveranciers, donoren en sympathisanten ons niet in de steek laat.

We leven in een realiteit waarin sprake is van snel vergrotende verschillen tussen de arme en de rijke bevolking en een daarin terugtredende overheid. De voedselbank is in dit geheel een anticyclische organisatie die de daar waar de klappen het zwaarst zijn onder ons groeiende cliëntenbestand op korte termijn hulpbehoevenden wil bijstaan in hun armoedebestrijding. Momenteel biedt onze voedselbank hulp aan 130 gezinnen. De toename van met name ouderen en kinderen is zorgelijk. En omdat de economische vooruitzichten nog geen verbetering laten zien, valt er wederom een behoorlijke groei van onze cliëntenlijst te verwachten voor de komende maanden. De voedselbank is al enige tijd bezig om de toegenomen drukte te kanaliseren en daardoor zullen er veranderingen plaatsvinden. We zijn bezig om aanmelding van nieuwe cliënten verder te professionaliseren en automatiseren. En dit vind allemaal plaats in de turbulentie van alle dag.

We zijn een vrijwilligersorganisatie. Iedereen die bij ons werkt doet dat belangeloos en zonder enige vorm van vergoeding. Alle bijdragen die we ontvangen, komen ten goede aan de cliënten. Nogmaals bedanken we u voor uw getoonde compassie. Mogen wij in de toekomst weer op u rekenen?”

Namens bestuur en vrijwilligers Voedselbank Het Hogeland, Lub Snijder, voorzitter.