Wij zijn Westerkwartier

0
166

De dorpen Oldehove, Niehove, Saaksum en Den Ham/Fransum hebben een overtuigend antwoord op het provinciaal rapport over de gemeentelijke herindeling:

De commissie Jansen schreef in opdracht van de provincie Groningen het rapport Grenzeloos Gunnen, dat gaat over de gemeentelijke herindeling. Er wordt voorgesteld om de huidige 23 gemeenten in Groningen terug te brengen tot 6 gemeenten met elk zo’n 100.000 inwoners. Daarbij zullen de gemeenten Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Merkwaardig is de uitspraak van de commissie Jansen dat ze het noordelijk deel van de gemeente Zuidhorn wil loskoppelen van Westerkwartier en wil overhevelen naar de nieuw te vormen gemeente Hogeland. Dat noordelijk deel van de gemeente Zuidhorn bestaat uit de dorpen Oldehove, Niehove en Saaksum en waarschijnlijk ook Den Ham/Fransum. Waarschijnlijk, omdat in het hele rapport Grenzeloos Gunnen de dorpen niet met name genoemd worden. Het is gissen, en we zijn af gegaan op wat er tijdens de persconferentie over gezegd is.

De dorpsbelangenverenigingen in Oldehove, Niehove, Saaksum en Den Ham/Fransum hebben de koppen bij elkaar gestoken. Zij hebben duidelijk uitgesproken dat de dorpen onlosmakelijk zijn verbonden met Westerkwartier. Eén van de bewoners, Martin Clobus, heeft de bijdrage “Middag Humsterland hoort bij het Westerkwartier!” geschreven en zijn conclusies worden door de gezamenlijke dorpsbelangenverenigingen onderschreven. Ook (ex) bestuursleden van Garnwerd en Ezinge zijn positief over de bijdrage.

De belangrijkste conclusies van de dorpen zijn:

  • het rapport van de commissie Jansen mist een onderbouwing van het advies om in het noorden van de gemeente Zuidhorn een grenscorrectie toe te passen;
  • een grenscorrectie waarbij de dorpen Oldehove, Niehove en Saaksum zouden worden toegevoegd aan een nieuwe gemeente Hogeland doet geen recht aan de geschiedenis van het gebied Middag Humsterland;
  • het toedelen van noordelijke delen van dit gebied aan het Hogeland zou leiden tot een nieuwe, nog grotere, historische fout dan de door de commissie geconstateerde onvolkomenheid bij de vorige herindeling in 1990, waarbij voormalige gemeente Ezinge is ingedeeld bij de gemeente Winsum;
  • de geschiedenis van het Westerkwartier en Middag Humsterland zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden;
  • Middag Humsterland is landschappelijk en cultuurhistorisch gezien een geheel; zijn invloedsfeer bestrijkt hele Noordelijk Westerkwartier en daarmee bijna het hele grondgebied van de huidige gemeente Zuidhorn en van de voormalige gemeente Ezinge;
  • de in totaal 2.022 inwoners van Oldehove, Niehove en Saaksum zijn voor hun voorzieningen aangewezen op de kern Zuidhorn en de stad Groningen; er zijn geen of nauwelijks functionele relaties met kernen in een nieuw te vormen gemeente Hogeland; dit geldt in mindere mate ook voor de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd;
  • het Reitdiep vormt de natuurlijke begrenzing tussen het Westerkwartier en het Hogeland.

Slotconclusie:

Middag Humsterland hoort als geheel bij het Westerkwartier. Om een samenhangend beleid voor het Nationaal Landschap mogelijk te maken verdient het aanbeveling om het hele gebied, inclusief de voormalige gemeente Ezinge in te delen bij de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.