De Sionsberg blijft 24/7 geopend

0
311
DOKKUM - Sionsberg

Teleurstelling bij medewerkers Sionsberg over verlies 90 banen

DOKKUM – Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum moet het over een tijdje stellen met 90 voltijdbanen minder. Dit werd donderdagmiddag bekend gemaakt aan de medewerkers door de Raad van Bestuur tijdens een medewerkersbijeenkomst. In de praktijk kan dat er op neer komen dat meer dan 120 mensen, maximaal 150 mensen, hun baan gaan verliezen. Dat komt neer op ongeveer een derde van het personeel dat het kleinste ziekenhuis van Nederland momenteel heeft. Ondanks de slechte verwachtingen die de personeelsleden hadden sloeg dit nieuws in als een bom. De Sionsberg kampt al langere tijd met grote financiële problemen en teruglopende patiëntenaantallen. In de afgeslankte vorm blijft het ziekenhuis nog wel 24 uur per dag en zeven dagen in de week beschikbaar voor patiënten.

Volgens Peter Littooy, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana zijn verschillende scenario’s van zorg onderzocht en bleek deze vorm, waarbij het ziekenhuis nog wel 24 uur per dag geopend is, financieel het meest gunstig. Ook vanuit zorginhoudelijk oogpunt bleek dit de beste optie. ‘Het scenario waar we nu voor kiezen leidt bovendien tot minder verlies aan werkgelegenheid dan de beide andere scenario’s.’ Volgens Littooy zal er alles aan gedaan worden om patiënten weer naar de Sionsberg te trekken. De eerste stappen daarvoor zijn gezet tijdens de open dag van 11 mei, waarbij de Sionsberg liet zien tot wat voor vormen van zorg zij allemaal in staat zijn. De Sionsberg zal gaan werken aan betere relaties met huisartsen en het leveren van de beste zorg. ‘Die uitdaging is aangenomen door de Medische staf. Zo moet het de standaard worden dat wij doorverwezen patiënten altijd binnen drie dagen zien.’

Voor de personeelsleden van de Sionsberg breekt een spannende tijd aan. In de eerste week van september horen zij wie zijn of haar baan behoudt en wie op zoek kan gaan naar een nieuwe werkgever. Tot die tijd wordt er gewerkt aan een sociaal plan voor de medewerkers die hun baan gaan verliezen. De Sionsberg moet vanaf het einde van 2013 gaan draaien volgens het nieuwe plan.

Actiegroep ‘Red de Sionsberg’ liet in een reactive weten teleurgesteld te zijn in het grote banenverlies voor de Sionsberg, maar blij te zijn met het besluit om het ziekenhuis 24 uur per dag, zeven dagen per week open te houden. ‘De actiegroep hoopt dat door de mogelijke opheffing van de ambulancepost in Metslawier, die volgens de actiegroep overbodig is, door de groei van patiëntenstroom vanwege de succesvolle open dag en door de volledige opening van de cardiologie, er minder arbeidsplaatsen zullen vervallen.’ Ook spreken zij het vertrouwen uit in de directie en de medische staf over dat zij hun uiterste best zullen doen om inkrimping van het personeel zoveel mogelijk te voorkomen.

De problemen voor de Sionsberg begonnen in 2011. Toen kwamen de eerste berichten over inkrimping van het ziekenhuis, nadat de afdeling cardiologie in mei onder verscherpt toezicht kwam te staan en later tijdelijk de deuren moest sluiten. In oktober 2011 werd bekend dat de Sionsberg een aantal afdelingen zou gaan sluiten om de goede zorg te kunnen waarborgen. Deze besluiten stuitten op veel protest, waarna duizenden mensen de straat op gingen om te protesteren tegen deze maatregelen. Ondanks al deze protesten kon niet worden voorkomen dat de afdeling geboortezorg gesloten werd en werd de laatste baby op 16 december 2012 geboren. De afdeling sloot op 17 december 2012 de deuren, een halfjaar eerder dan gepland. Met de sluiting van de geboortezorg moest de Sionsberg al tientallen banen laten beëindigen. Enkele banen konden later toch behouden blijven doordat de afdeling kindergeneeskunde toch gedeeltelijk kon blijven bestaan.