De Marne krijgt miljoenen van Provincie Groningen

0
168
groningen leefklimaat bijeenkomst 2

Speerpunten zijn impuls Lauwersoog en ontwikkeling Ulrum

GRONINGEN – Gemeente De Marne kan een bedrag van vijf miljoen euro tegemoet zien van de Provincie Groningen. Dat werd vorige week bekendgemaakt tijdens een speciale persconferentie in het Provinciehuis in Groningen. De Marne is onderdeel van het ontwikkelingsplan van Noord (Oost) Groningen, waarbij Delfzijl en Winschoten ieder een bedrag van 12,5 miljoen euro ontvangen. In totaal investeert de provincie dus dertig miljoen euro.

Het programma van De Marne draait om de ontwikkeling van Lauwersoog enerzijds en een extra impuls aan het dorp Ulrum. Wethouder Herwil van Gelder (GroenLinks) is blij met de investering van de provincie. “Dit is iets waarmee we op kunnen voortbouwen. Lauwersoog is een ingewikkelde plek met een aantal lagen daarin. Door de investering kunnen we een aantal speerpunten ontwikkelen, zodat de haven in Lauwersoog een belangrijke impuls krijgt en Ulrum daardoor ook stappen kan maken.”

Wat betreft Lauwersoog, er wordt door de betrokken partijen ingezet op zeven projecten. Onderdeel daarvan is de kadeverlenging, waardoor de visserij in Lauwersoog een impuls krijgt. Verder wil De Marne een garnalencentrum aan de haven toevoegen. Ook is het de bedoeling om een museum Eb en Vloed te bouwen. Dit moet gebeuren om de 1,8 miljoen bezoekers die jaarlijks naar het Lauwersmeer komen langer in het gebied te houden, ook wanneer het slecht weer is. Doelstelling is om met een opvallende collectie en markante architectuur een museum neer te zetten wat een krachtig cultureel accent toevoegt aan de toekomst van de regio. “De visserij heeft behoefte aan de kadeverlenging. In het kader van het programma krimp en leefbaarheid hopen we slagen te maken waardoor we het Lauwersmeer en Lauwersoog nóg aantrekkelijker maken voor zowel de inwoners als de bezoekers van het gebied.”

Naast de investeringen rondom Lauwersoog gaat De Marne investeren in het dorp Ulrum. Dit dorp heeft volgens de gemeente te maken met een sterke vergrijzing, terwijl het voorzieningenaanbod afneemt. Door te investeren hoopt wethouder Van Gelder dat Ulrum het dorp van de toekomst wordt in De Marne. “Leens ontwikkelt zich als centrumdorp, met de aanwezigheid van het gemeentehuis en verschuiving van zorgvoorzieningen van Ulrum naar Leens. Die verschuiving wordt in kringen in Ulrum ook erg sterk ervaren. Er is in Ulrum een groep opgestaan die onder de naam ‘Ulrum 2034’ het dorp willen herdefiniëren.”

Aangezien ervoor is gekozen de winkelvoorzieningen in Leens te concentreren, heeft De Marne ervoor gekozen de lege plekken van verdwijnende voorzieningen in Ulrum niet door nieuwe op te vullen. Verder heeft Ulrum te maken met het feit dat delen van de woningvoorraad is verouderd en niet meer is aangepast aan de eisen van de tijd, de vergrijzende bevolking hierbij in het oog genomen. “We willen de kwaliteiten van Ulrum verbinden aan kansen in de regio, bijvoorbeeld door deelname aan het Terp- en Wierdeproject en uitvoering van de eerste fase van het Vaarcircuit om de Noord. Daarnaast bieden we ruimte voor eigen initiatief en creativiteit door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden aan het informeel zorgnetwerk. Tenslotte willen we Ulrum fysiek weer op orde brengen door herstructurering en invullen van nieuwe openbare ruimte. De samenwerking met initiatieven als Ulrum 2034 speelt daarin een belangrijke rol.”