Dorpshuis Den Horn

0
157
dorpsvisie.jpg

­­Datum: 31 mei 2013

Tijd: 17:00 uur

DEN HORN – Het was afgelopen week aan de wethouders Jan Oomkes (PvdA) en Bert Nederveen (CU) de eer om de dorpsvisie van Den Horn in ontvangst te nemen. In een vol dorpshuis werden de bestuurders, dorpsgenoten en andere belangstellenden bijgepraat over de uitkomsten van het proces, dat bijna een jaar duurde. Prioriteit krijgt het openhouden van het dorpshuis. De Ongenode Gast was erbij.

Voor het dorp is het openhouden van het dorpshuis van groot belang. Zeker na het sluiten van de school, vorig jaar. “Dit is de laatste kans,” zei Wim Rots. “Al jaren komt er te weinig geld binnen voor een goede exploitatie. Toch is de draagvalk groot. Onlangs organiseerden we een evenement. We hadden afgesproken dat als er maar twintig mensen zouden komen, dat we dan de deuren dicht zouden gooien. Bij 50 zou er genoeg draagvlak zijn. Uiteindelijk werden het er 72.” De komende twee maanden wil hij met zijn werkgroep kijken wat er mogelijk is. “De deadline hebben we al verschoven van 1 mei naar 1 september. Als er dan geen duidelijkheid is, wordt het een moeilijke zaak.”

Volgens Frank Broersma hebben de bijeenkomsten de afgelopen maanden veel opgeleverd. “Het waren gelukkig geen klaagavonden. Iedereen gaf aan zich in te willen zetten. Tijdens de gesprekken kwamen allerlei verrassingen naar voren. Zelf had ik bijvoorbeeld gedacht dat mensen meer groen in het dorp willen, maar daar is nauwelijks draagvlak voor.” Wel moet er volgens Broersma iets gedaan worden aan de verkeersveiligheid.

Om dat te doen is er een aparte werkgroep in het leven geroepen. Annemieke Veenstra vertelt: “We willen mensen er extra op gaan attenderen dat je maar 30 kilometer per uur mag rijden door het dorp. Dat gaan we samen doen met Veilig Verkeer Nederland. Ook komt binnenkort onze eigen veldwachter weer langs. Met deze buurtagent kunnen we alle zaken bespreken.”

Om het dorp ook duurzamer te laten worden is ook hiervoor een aparte werkgroep in het leven geroepen. “De plannen zijn complex en het duurt lang, maar we gaan wel ergens mee komen,” vertelde Kees Schoon. “We kijken nu naar zonnepanelen, zonnecollectoren en isolatie. Vooral dat laatste is heel belangrijk. In juni willen we tijdens een avond voor het dorp de mensen voorlichten over de stand van zaken.”

De beide wethouders waren zichtbaar blij om aanwezig te zijn. “Dit is een dorp met de nodige veerkracht,” zei Oomkes, die blij was met de nieuwe dorpsvisie. “Soms lopen wij na een presentatie van een dorpsvisie de deur uit en zeggen dan: ‘dit wordt niks’. Hier in Den Horn is dat niet zo. Jullie weten wat jullie willen. Ook passen jullie binnen de gemeentelijke doelstellingen. We willen namelijk in korte tijd het aantal zonnepanelen vertienvoudigen.” Wethouder Nederveen sloot zich hierbij aan. “Wij hebben samen ook moeilijkere tijden meegemaakt,” zei de wethouder, waarmee hij doelde op de sluiting van de school. Hij was blij met het plan. “In veel plannen die wij krijgen staat wat de gemeente moet gaan doen. Hier staat ook wat het dorp gaat doen.”

Na de officiële woorden was het tijd voor de borrel. De schaal met hapjes ging rond en ook de aanwezige raadsleden lieten het zich smaken. Om Nederveen te ondersteunen waren Arina Havinga en Hans Schipper van de partij. Oomkes werd ondersteund door Minko Jansma: het raadslid dat al jaren in alle kleine dorpen keihard scoort. Ook zagen we Hilda Meijer, namens het CDA. Of zou ze er als belangstellend burger geweest zijn? De Ongenode Gast weet het niet. Hij genoot vooral van de vele hapjes.