Home-Start voorziet al 20 jaar in behoefte van gezinnen.

0
98

‘Wij gaan uit van de eigen kracht van ouders’

REGIO – In Noordoost Friesland is in februari van dit jaar het Home-Start opvoedingsondersteuningsprogramma van start gegaan. Landelijk bestaat dit initiatief al twintig jaar en heeft het bewezen van bijzonder nut te zijn voor jonge gezinnen die het even niet alleen redden. ‘Je kunt daarbij denken aan gezinnen waarvan de man door zijn werk de hele week van huis is en de vrouw alleen de zorg voor hun pasgeboren kind heeft. En als je dan nog maar net in het dorp bent komen wonen, en er ontbreekt tevens een sociaal vangnet, dan kan deze ouder wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor zulke situaties is professionele hulp soms een brug te ver, maar kan Home-Start wel daarin voorzien,’ zegt Els Spaanstra. Spaanstra is in het begin van 2013 aangesteld als coördinator van het Home Start-programma in Noordoost Friesland. Inmiddels zijn er zes vrijwilligers die de voorbereidingstraining van Home Start volgen en wordt er al één gezin daadwerkelijk begeleid. Gezinnen met tenminste één kind onder de zeven jaar die wonen in de gemeentes Dongeradeel, Achtkarspelen, Kollumerland of Dantumadiel kunnen zich inschrijven bij Home-Start. Na een kennismakingsgesprek waarin de wensen van de ouders geïnventariseerd worden, wordt gekeken welke vrijwilliger hier het beste matcht. De vrijwilliger biedt een luisterend oor, vriendschap en waar nodig praktische hulp. Vrijwilligers zetten hun eigen levenservaring en menselijke waarden in. ‘Er zijn voor de ander en meedenken werkt al zo helend. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Wij gaan uit van de eigen kracht van de gezinnen. Als een moeder bijvoorbeeld even niet meer weet wat zij moet doen omdat de kinderen niet luisteren, denkt de vrijwilliger met de moeder mee. Een vrijwilliger zal geen ongevraagde adviezen geven, maar kan wel haar eigen ervaring delen. We kijken daarbij niet naar datgene wat fout gaat, maar meer naar de dingen die goed gaan. Ouders krijgen daardoor meer zelfvertrouwen en beter grip op de situatie.’

Home-Start denkt met dit programma in Noordoost Friesland in een behoefte te voorzien. ‘In deze regio zijn mensen nog wel eens geneigd om de problemen zelf op te lossen. Toegeven dat je hulp nodig hebt is lastig. Omdat de vrijwilligers echter zelf ook kinderen hebben opgevoed is het verschil tussen de hulpvrager en de vrijwilliger niet zo groot. Hierdoor is de drempel om hulp te vragen laag. Vrijwilligers zijn geen professionals, waardoor de relatie gelijkwaardig is.’ Soms is professionele hulp echter nodig, daarom zijn er ook goede contacten gelegd met diverse instanties.

Spaanstra heeft in de opstartfase veel contacten gelegd met instanties als Centra voor Jeugd en Gezin, consultatiebureaus, kindcentra en basisscholen en informatie gegeven over de mogelijkheden van Home-Start. ‘Zij zijn uiteindelijk degenen die gezinnen kunnen wijzen op deze vorm van hulp.’ Instanties zijn positief over deze aanvulling op het reeds bestaande professionele aanbod.

Een vrijwilliger komt wekelijks in het gezin en draait mee in het ritme van het gezin. Er wordt altijd overlegd welke wensen er zijn en waarin Home Start kan voorzien. Een gezin bepaalt zelf hoe lang de hulp gewenst is. Gemiddeld komen vrijwilligers een half jaar tot een jaar in een gezin. ‘Home-Start is maatwerk. Er wordt niet gewerkt met vaste programma’s, alles gebeurt in overleg met de gezinnen.’ Als het gaat om de doelen die eind van het jaar gerealiseerd moeten zijn voor Home-Start is Spaanstra voorzichtig. ‘Voor 2013 is het voornaamste doel dat instanties weten wat Home Start kan bieden zodat gezinnen passende hulp kunnen krijgen. En als er aan het eind van het jaar tien gezinnen geholpen kunnen worden dan ben ik heel blij.’ Wie meer informatie wil over de mogelijkheden van Home-Start kan terecht op de website www.home-start.nl. of mailen naar Els Spaanstra; home-start.nof@humanitas.nl