PvdA wil De Hûnekop in Fries Taalbeleid

0
176
De Hunekop

BUITENPOST – Als het aan de PvdA ligt moet er ook voor De Hûnekop plaats zijn in het ‘Frysk Taalbelied’, dat betoogde raadslid Theun Nicolai afgelopen week tijdens de raadsvergadering. Daarin werd een stuk van wethouder Marten van der Veen (FNP) besproken waarin stond hoe de gemeente moet omgaan met de Friese taal. De PvdA was blij met de aandacht, maar vond dat niet alleen stil gestaan moet worden bij voorbeelden uit het verleden.

Nicolai hield een groots betoog tijdens de raadsvergadering. Volgens hem was het Fries de taal van de boer en de arbeider. “Het Fries is niet de taal van het management. Hoeveel procent van onze topambtenaren ziet Fries eigenlijk als zijn moedertaal? Het lijkt wel alsof je geen Fries moet spreken als je hier in het managementteam wilt. Dat vind ik jammer. Een beetje positieve discriminatie moet mogen. Al moet kwaliteit altijd voor gaan.” Volgens het raadslid mocht de nota wel wat meer wervend zijn. “We moeten doorgaan met deze taal. We moeten naar Tjebbe Hettinga en De Hûnekop.” Het betoog kon bij raadslid Tjibbe Brinkman (FNP) op veel steun rekenen. Spontaan begon het raadslid een striptease. Wat bleek? Onder zijn overhemd zat een shirt van De Hûnekop.

Voor raadslid Marten Claus (CDA) was het ook van belang dat de taal bestaan blijft. “Mensen kunnen het wel spreken, lezen gaat redelijk, maar het schrijven wordt steeds minder. Wij moeten ervoor zorgen dat de taal bestaan blijft. Ze whatsappen, twitteren en sms’en, maar wat voor taal ze daarbij gebruiken?” verwonderde het raadslid zich. In zijn betoog riep Claus de ouders op om hun kinderen naar drietalig onderwijs te sturen. “Laten we meer doen om de taal uit te dragen. Er moet een schrijfwedstrijd komen. Kinderen kunnen dan oude volksverhalen opschrijven. Daarmee leggen ze ook de verbinding met de geschiedenis.”

Kritisch op de bijdrage was het GBA. Volgen raadslid Max de Haan kunnen raadsleden wel dingen roepen, maar verwacht hij dan ook concrete voorstelen. “In het veld moet het gebeuren. Houd niet alleen hier een mooi verhaaltje,” zei hij tegen de sprekers.

De FNP op haar beurt was juist weer vol lof over het plan van haar eigen wethouder. Volgens de partij moet er alles aan gedaan worden om het Fries te behouden. “Het is heel belangrijk dat de mensen weten hoe Achtkarspelen met de taal omgaat,” zei Maaike Dotinga. “Wij zijn heel blij met de aandacht voor het meertalig onderwijs.” Collega Tjibbe Brinkman vulde haar aan. “Ik breng mijn Friese kinderen naar school en krijg een halve Hollander terug.” De grap leidde tot hilariteit onder de aanwezigen.

Van der Veen was het met een groot deel van de insprekers eens. Ook hij pleitte voor meer drietalig onderwijs, maar gaf aan dat dit voor een groot deel afhangt van het beleid van de scholen. “Als de kinderen alle talen goed kunnen, dan draai je dat niet meer terug. Wij willen voor het Friese evenementen het podium in dit gemeentehuis ook beschikbaar stellen. Ik denk dat hier nog veel gebruik van gemaakt kan worden.”