Alex Nijboer

0
395
SUMAR - Alex Nijboer

Dorpsbelang Sumar

‘Het is fantastisch dat als een heel dorp strijdt voor een bepaalde zaak dat je dan als dorpsbelang hier een rol in kan spelen en het voor elkaar krijgt dat het doel bereikt wordt. Dit geeft ontzettend veel voldoening. Ik ben in het dorpsbelang ‘gerold’. Ik heb jarenlang me ingezet tegen de komst van De Centrale As. Hierbij kwam ik ook al op voor de belangen van het dorp Sumar. Zo kwam van het één het ander en kwam ik bij het dorpsbelang terecht. Ik vind het belangrijk dat een dorp mensen heeft waar zij naartoe kunnen gaan wanneer zij iets willen bereiken in een dorp. Wij hebben de contacten bij de gemeente en de provincie. Op die manier kunnen wij soms sneller dingen bewerkstelligen als mensen die alleen staan. Zo kwam er onlangs de vraag binnen of er wat gedaan kon worden aan de situatie bij de brug bij Burgum. Vanwege de werkzaamheden aan De Centrale As kan men nu niet meer over het fietspad, en moet men onder de brug door. ’s Avonds kan het daar erg donker zijn, waardoor mensen er liever voor kiezen om de weg over te steken. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Bij zo’n vraag nemen wij contact op met de gemeente, zij hebben inmiddels toegezegd om voor verlichting te zorgen onder de brug. Sumar kent een hechte, betrokken gemeenschap. Toen een tijdje geleden een boerderij afbrandde stond er dezelfde dag nog zakkenvol kleding voor de deur van familie van de gedupeerden. Dat kenmerkt het dorp, en daar kom ik graag voor op. Vorig jaar zijn we begonnen met het maken van een dorpsvisie. Daarvoor hebben we bedrijven en particulieren uitgenodigd om mee na te denken over hoe we ons dorp over 10 jaar zien. Binnenkort wordt deze dorpsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hierin staan een aantal wensen die we graag gerealiseerd zien voor het dorp. De gemeente heeft hierin een beleid dat zij de visies gedurende langere tijd volgen en kijken wat er reeds gerealiseerd is en wat niet. Er wordt dus echt iets mee gedaan. Dat vinden wij erg belangrijk. Wij zijn dankbaar dat mensen in het dorp hier zo aan meegewerkt hebben, dat men ons weet te vinden. Daar kunnen wij dan weer mee verder. Ook een woordje van dank voor de gemeente is op zijn plaats. Men luistert echt naar ons en het contact is gewoon goed. Dat mag ook wel eens gezegd worden.’