Bilker wil centen zien

0
320

Burgervader wil meer energie in regio steken

KOLLUM – Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland vindt dat het tijd is voor investeringen in Noordoost Fryslân. Dat betoogt hij in een nieuwe ‘Kollum’ op de gemeentelijke website. Volgens de burgervader is het nu de beurt aan zijn regio, omdat daar de hardste klappen vallen tijdens de huidige crisis. “De economische zones zijn de afgelopen jaren goed bedeeld, en dat is ook één van de oorzaken geweest dat onze regio wat achterop raakte,” betoogt hij. Ook pleit hij ervoor de hand in eigen boezem te steken.

Bilker zet in zijn ‘Kollum’ uiteen dat de gemeente al jaren grote wensen heeft die te maken hebben met infrastructuur, toerisme, recreatie, onderwijs en woningbouw. Als een reden waarom hier niet aan toe gekomen wordt, noemt Bilker de huidige financiele situatie. “Er is momenteel geen cent om te investeren.” Onderwijs is volgen Bilker een belangrijke post om geld in te investeren. “De twee scholen, die we hier hebben, staan te springen om modernisering en vooral nieuwbouw,” zegt hij.

Daarnaast wil hij zich richten op het toerisme. “Fietspaden bijvoorbeeld, maar ook Kollum Watersport-dorp. Als je een heel goed concept neer wilt leggen, heb je veel geld nodig. Toeristische routes voor fietsers, wandelaars, ruiters en roeiers. Op dat gebied zijn er veel wensen. En dan hebben we nog Veenklooster en Kollumeroord, waar toeristische voorzieningen naar een hoger plan getild moeten worden. Het gaat allemaal om werk. Juist nu.”

Al langer pleit Bilker voor betere verbindingen met de rest van Fryslân. “Als de provincie graag wil dat Kollumerland, Dantumadeel en Dongeradeel samen gaan, dan neemt de provincie daarmee onmiddellijk een verplichting op zich om goede verbindingen tot stand te brengen. De Trekwei, de verbinding tussen Buitenpost-Kollum en Dokkum, hoort daar momenteel niet bij. Dus zijn wij zeer benieuwd hoe de provincie daarin gaat voorzien. Zoals de situatie nu is kan het niet blijven.”

Over het bedrijfsleven: “We willen graag dat Jumaheerd goed bereikbaar is voor het vervoer. Nu de rondweg om Buitenpost is aangelegd, is Kollum wat moeilijker bereikbaar, zeker vanaf de oostzijde. Om te voorkomen dat bestemmingsverkeer voor Jumaheerd steeds door Kollum moet, is het verstandig om de oostelijke weg van Kollum aan te leggen die dan op de Friesche Straatweg uitkomt. Dat is echt noodzakelijk vanwege de werkgelegenheid en de bereikbaarheid van Jumaheerd.”

Om de plannen te realiseren heeft de gemeente dit wensenlijstje ingediend bij de provincie. Bilker mikt daarmee op de NUON-gelden die binnenkort geïnvesteerd gaan worden. Daaruit is 300 miljoen euro beschikbaar voor werkgelegenheid. “Dat van dat bedrag een groot gedeelte in onze regio terecht komt, lijkt ons vanzelfsprekend. Hier vallen namelijk de hardste klappen. Inmiddels behoren we ook nog tot de zogenaamde krimpregio’s. Onze regio verdient meer dan een gewone investering.”

Volgens Bilker moet de gemeente de komende tijd dan ook alle energie steken in het ontwikkelen van het gebied en het op de kaart zetten van de regio. “Het betekent ook, dat zeg ik er eerlijk bij, dat we de hand in eigen boezem moeten steken. We moeten minder intern bezig zijn met onze bedrijfsvoering of tal van discussies over fusies; ambtelijk of bestuurlijk. Het verplicht ons snel te handelen en effectief te opereren. Zij aan zij met de provincie kunnen we dan onze regio de nodige impulsen geven.”