College: Kunstgras voor Buitenpost en Harkema

0
122

Twijzel moet nog even wachten

BUITENPOST – Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, krijgen de voetbalverenigingen in de dorpen Buitenpost en Harkema volgend jaar een kunstgrasveld. Dat is te lezen in de kadernota die raadsleden afgelopen donderdag uitgereikt kregen. In totaal wordt hiervoor € 640.000,- vrijgemaakt. Ook het zwembad in het dorp moet openblijven. Hiervoor wordt verdeeld over vijf jaar ruim een miljoen euro beschikbaar gesteld.

De kadernota brengt voor verschillende verenigingen goed nieuws, maar heeft ook een zwart randje. Zo moet het college er alles aan doen om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen. Oplossingen daarvoor zijn er nog niet. De jaren erop wordt de financiële situatie nog ongunstiger. In 2016 en 2017 komt de gemeente ongeveer een miljoen euro tekort. Het vraagt om flinke bezuinigen, die nu nog niet ingezet zijn. Wethouder Klaas Antuma (CU): “Dat gaan wij nu ook nog niet doen, want wij willen niet over ons eigen graf regeren. Het is aan het volgende college om hiervoor met een oplossing te komen. Ook moet de gemeenteraad zich uitspreken over de hoek waarin het college de bezuinigingen juist wel of niet moet vinden.” Een voorschot hierop wordt in een bijzin van de kadernota al lichtelijk genomen. Zo schrijft het college dat de positie van de bibliotheek door de digitalisering ter discussie moet komen.

Dan terug naar het goede nieuws: de dorpen Buitenpost en Harkema krijgen volgens de plannen een nieuw kunstgrasveld. “Belangrijk daarbij is dat verenigingen veel onderhoud zelf gaan uitvoeren. Alleen specialistisch werk zullen we als gemeente nog gaan doen. Het levert een kostenbesparing op, waarmee we de kapitaallast kunnen dekken,” zegt Antuma. Volgens hem gaan de sportvoorzieningen jaarlijks minder kosten.

Een nieuw kunstgrasveld voor Twijzel zit er volgend jaar nog niet in. “Twijzel is een apart verhaal,” zegt Antuma “Daar zijn afspraken gemaakt met het dorp. Uit de opbrengsten van grondverkoop zou een nieuw kunstgrasveld betaald worden. Nu die verkopen tegenvallen, is er nog geen geld om de nieuwe velden te betalen.” Volgens de wethouder is het op dit moment niet te zeggen wanneer er wel genoeg geld beschikbaar komt.

In Buitenpost kan bij het zwembad de vlag uit. Jaarlijks krijgt het nieuwe zwembadbestuur een bedrag van € 170.000,- voor de exploitatie. Dat is jaarlijks € 150.000,- minder dan de huidige exploitant krijgt. “Voorlopig is daarmee de bezuiniging die wij op het zwembad hadden gehaald,” zegt Antuma. “Als de raad akkoord gaat, zal de nieuwe stichting met de huidige medewerkers om tafel gaan om te kijken of zij hun een nieuwe plek kunnen geven. Het is een zaak van de stichting.” Over vijf jaar moet duidelijk worden hoe het verder moet met het bad. Daarvoor liggen twee opties op tafel: renovatie of nieuwbouw. Antuma: “Op dit moment valt niet te zeggen wat er gaat gebeuren. We zijn nu gefocust op de eerste vijf jaar.”

Geld moet er ook komen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Geschat wordt dat hiervoor tussen de 1,5 en 2 miljoen euro nodig is. “Het plan hiervoor is nog niet af, maar we zitten wel in een afrondende fase. We willen bij de provincie aandringen op de NUON-gelden om het totale bedrag bij elkaar te krijgen. Wij hebben alvast voor cofinanciering gezorgd, dat is een derde van het bedrag.” De wethouder rekent er daarom op dat het geld beschikbaar gaat komen. In het najaar moet hierover duidelijkheid zijn.

Een kleiner project dat volgens Antuma de aandacht moet blijven houden is de ‘alcoholmatiging’ in de gemeente. “Hier willen we op blijven inzetten. Het alcohol- en middelengebruik is slecht voor de jongeren. Daar zullen in de toekomst campagnes voor blijven komen. Onze medewerker zal hierbij een rol in het CJG en bij voorlichtingen hebben. We gaan daar ook andere partijen, zoals de provincie, bij betrekken.”