Geslaagden 2013

0
49980
DSF_FRIE-p19.pdf - Adobe Acrobat Pro

Singelland Openbare Scholengemeenschap

Singelland Burgum

Vmbo theoretische leerweg:

Oene Benedictus, Eastermar; Elsa de Boer, Garyp; Lennard de Boer, Kootstertille; Ineke Bos, Noardburgum; Dieuwke Epema, Ryptsjerk; Janna Grijpstra, Oentsjerk; Jorrit Haijma, Hurdegaryp; Peter Haijma, Feanwâlden; Desirée Jakobs, Noardburgum; Jelmer de Jong, Feanwâlden; Jolien de Jong, Tytsjerk; Loes Jongedijk; Hylke Jan Kempenaar, Gytsjerk; Nynke Ketellapper; Lisan Kingma, Hurdegaryp; Willem Kingma, Ryptsjerk; Jelmer Kleefstra, Noardburgum; Marcel Kleefstra, Oentsjerk; Kyriakos Kouridákis, Feanwâlden; Marit Kramer; Jessica van der Laan, Earnewâld; Dyonne Louwsma, Hurdegaryp; Jildou Mulder, Suwâld; Henk Jan Postma, Sumar; Anne Schriemer, Noardburgum; Youri Sluijk; Menno Tjallinks, Hurdegaryp; Casper Tjoelker; Dominique van der Veer, Eastermar; Rosanna de Vries; Sijtze de Vries; Derk Wiggers.

Havo:

Sjoukje Antonides; Alain van Biessum, Oentsjerk; Bareld Bijma, Mûnein; Rienk Jan Brander; Anne Epema, Ryptsjerk; Nieck van der Heide, Mûnein; René Holwerda, Minnertsga; Fetsje de Jong, Tytsjerk; Teun de Jong; Jildou Kingma, Feanwâlden; Maaike van der Kooi, Jistrum; Nadia Nicolau; Wiebe Postma, Noardburgum; Mattheüs Terpstra, Gytsjerk; Menno Vos.

(geen woonplaats = Burgum)

Singelland Surhuisterveen

Vmbo bouwtechniek timmeren basisberoepsgerichte leerweg:

Jasper Eizinga, Sebaldeburen.

Vmbo voertuigentechniek basisberoepsgerichte leerweg:

Pieter de Beer, Buitenpost; Peter Bouwer, Harkema; Sebastiaan Reinhart, Grootegast; Leon Witteveen.

Vmbo voertuigentechniek kaderberoepsgerichte leerweg:

Auke van der Kooi, Harkema; Gerrie van Lingen, Twijzelerheide.

Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid basisberoepsgerichte leerweg:

Mike Copinga; Edwin Elzinga, Opende; Siebe Nijboer, Houtigehage; Wiebren Veenstra, Harkema; Sita Woudstra, Harkema.

Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid kaderberoepsgerichte leerweg:

Jantine de Boer, Boelenslaan; Diana de Jong, Surhuizum; Sake Kooistra, Harkema; Lisa Postma, Opende; Kassandra Ritsma, Opende; Taeke Spinder, Harkema; Jan van der Veen, Boelenslaan.

Vmbo zorg en welzijn-breed kaderberoepsgerichte leerweg:

Naomi Feenstra, Surhuizum; Marieke Laanstra, Harkema; Hester Spijker; Kim Spinder, Harkema

Vmbo zorg en welzijn-verzorging basisberoepsgerichte leerweg:

Chantal de Jong, Grootegast; Melissa Samuels; Marjan van der Wiel; Mariëlle Wiersma, Kootstertille.

Vmbo zorg en welzijn-verzorging kaderberoepsgerichte leerweg:

Amria Groenland, Augustinusga; Geziena Jagersma, Augustinusga; Kaylee Stienstra, Surhuizum; Fenna de Vries, Jistrum.

Vmbo theoretische leerweg:

Jan Marco Blok; Denise Bragonje; Wieger Bruining; Anna de Deugd; Harold Dijkstra, Opende; Inge Enter; Esther van der Heide, Harkema; Wolter Hoekstra; Mark Hofman, Augustinusga; Yvonne Kuipers; Chantal Nijboer; Andrea Postma, Augustinusga; Melanie Smit, Augustinusga; Manon Spijker; Yannick van der Veen; Mark de Vries, Grootegast; Edo Wessels, Doezum; Mariska van der Wijk; Fré Jan Wills, Opende; Lieuwe Jan Wouda.

(geen woonplaats = Surhuisterveen)

Piter Jelles Dalton Dokkum

Theoretische Leerweg

Sector Techniek: G. Alma, Zwagerbosch; P.S. Jellema, Dokkum; R.A. Scheikchote, Dokkum; J. Streekstra, Dokkum

Sector Zorg en Welzijn: M. Amerongen, Damwald; J. Azier, Oostrum; L.W. Bosschieter, Dokkum; S. de Haan, Dokkum; G. Jansen, de Westereen; E. Palma, Damwald; F.S. Theissen, Dokkum; W. Veenstra, Dokkum

Sector Economie: A. Bakker, Westergeest; P. Bouma, Holwerd; T.T.M. van Doorn, Dokkum; W. Kempenaar, Dokkum; S. F. Krikke, Dokkum; U. van Oorschot, Rinsumageest; L. Peters, Dokkum; B.M. Reinders, Dokkum.

Nordwin College Buitenpost

Vmbo:

Lwt: Karim El Aboussi, Kollum; Gauke Bouma, Ee; Iris de Haan, Sumar; Danny Hummel, Grijpskerk; Thessa Jagersma, Kootstertille; Gerke Leegstra, De Westereen; Grietje Medenblik, Kollumerzwaag; Stein van Reede, Dokkum; Tjamme Rienewerf, Westergeest; Femke Tolsma, Burgum; Fedde Vanger, Hantumhuizen; Kevin Versluijs, Kootstertille; Annewytze Wiersma, Walterwald.
Bbl: Femke van den Berg, Triemen; Paul Heeringa, Kollumerzwaag; Angelica van der Heide, Leeuwarden; Rika Hofman, Zwagerbosch; Hendrik Hofstede, Ee; Margreet de Hoop, Zwagerbosch; Melissa Kerkhof, Buitenpost; Jens Meilink, Buitenpost; Elisabeth Minnema, Ternaard; Robin Pander, De Westereen; Jelke Postma, Kollumerzwaag; Dennis Postma, De Westereen; Melissa Smedes, Harkema; Jan Terpstra, Ee; Korry van der Valk, Walterswald; Mirande Minke Veenstra, De Westereen; Tineke de Vries, Kollumerzwaag.
Kbl: Tijmen Beets, Augsbuurt; Maaike de Boer, Kollumerzwaag; Johannes Couperus, Eastermar; Eline Dammer, Walterswald; Wiebe Douma, Twijzelerheide; Luud Hietkamp, Kollumerzwaag; Jelle Hoekema, Eastermar; Andries Jepma, Jouswier; Monique Kampen, Ee; Mathijs Kelderman, Dokkum; Cynthia Lap, Buitenpost; Miranda Ophuis, Harkema; Wichard Pander, Buitenpost; Coby Pilot, Kollumerzwaag; Esmee Reintke, Surhuisterveen; Minze Rispens, Surhuizum; Christiaan Scholtens, Buitenpost; Henderika Stelpstra, De Westereen; Mariëtte Terpstra, Buitenpost; Jasper Veenstra, Surhuizum; Jurre Vlasma, Dokkum; Nanne de Vries, Oudwoude; Kevin de Wilde, De Westereen.

Gl: Martha van der Veer, Harkema.
Tl: Rientsje Berber Atsma, Eastermar; Coby Bakker, Twijzel; Irene Brander, Jistrum; Marjan Drijfhout, Buitenpost; Baukje de Haan, Eastermar; Randy Hoeksma, Buitenpost; Renate Jagersma, Buitenpost; Esmiralda Jonker, Leeuwarden; Thomas Kelderman, Dokkum; Kimberley Kloosterman, Noardburgum; Corina Kooistra, Damwald; Iris Levers, Kollum; Hielke van der Meer, Twijzelerheide; Alex Nicolai, Kollumerpomp; Karin Oedzes, Kollum; Albert Veld, Twijzel; Berry Vogt, De Westereen; Douwe de Vries, Buitenpost; Johannes de Vries, Kollum; Wytske de Vries, Twijzel; Adri Zuidema, Jistrum.

CSG Lauwers College – locatie Buitenpost


VMBO-theoretische leerweg

Ted Baas, Harkema; Hester Bakker, Drogeham; Lisanne Boersma, De Westereen; Teunis van der Boon, Twijzelerheide; Iris Botma; Omar Boussaïd; Kayleigh Brouwer, Kollum; Auke Buffinga; Ashwin Changur; Mattheüs Douwes, Drogeham; Yasmila Elâchouri, Kootstertille; Gerlof Feitsma, Grijpskerk; Leo Groendijk, Kollum; Danny Haijema; Wilco van der Heide, Kootstertille; Nynke Henstra, Drogeham; Lennart Hoeksma, Kollum; Ellen Hoekstra, Opende; Robin Hoekstra, Kollumerzwaag; Richard Keizer; Pieter Jan Kingma, Veenklooster; Henk Jelle Koonstra, Kollumerzwaag; Nena Koops, Twijzel; Ronald van der Laan, Oudwoude; Geanne Luimstra, Harkema; Berdien Merkus, Kootstertille; Eva Minnema; Anoushka Muller, Surhuizum; Ineke Prins, Kollumerpomp; Rianne de Roos; Roelina Smedema, Kollumerzwaag; Sytze Jan Smit, Kollum; Marieke van Straten, Kollumerpomp; Yme Talma, Twijzelerheide; Fenna van der Vaart, Kollumerzwaag; Harm Vogel, Augustinusga; Nico de Vries, Kollum; Gerbrand Waaksma, Kootstertille; Levi van de Water, Kollumerzwaag; Jan Jelle Wielsma; Elina Wijma; Klaas Ate Wijma, Kollumerzwaag; Stephanie Willemsen, Opende.

HAVO:

Erik Algra; Carlos van Balen, Kollumerzwaag; Selma Ben Sliman, Oudwoude; Marlies Bergsma, Kollum; Femke van der Bij, Stroobos; Wim van der Bijl; Hindrik-Jan Bijma, Drogeham; Martine Blok, Grijpskerk; Charlotte de Boer; Monica de Boer, Noordhorn; Harry Boersma, Triemen; Fenneke Broersma, Kollumerzwaag; Richard Brouwer, Eastermar; Mark Bruinsma, Westergeest; Ruben Buisman, Kollum; Michelle Bulthuis, Kollum; Rienk Jan Couperus, Harkema; Maikel Dekker, Feanwalden; Fréderique Dijkstra, Oldehove; Halbe-Jan Douma, Opende; Berdie Elzinga, Augustinusga; Jetze Elzinga, Westergeest; Jort Faber; Dennis Gaasendam, Kollum; Edwin Geertsma, Kollum; Robert Gjaltema, Visvliet; André de Groot, Burum; Lennard de Groot, Surhuisterveen; Monique Hamersma, Surhuizum; Danny Hamstra, Kootstertille; Siety Havinga; Aurora Hiemstra, Grijpskerk; Rianne Hofstra, Augustinusga; Maniëlle Hoiting, Oudwoude; Lieske de Jong, Surhuizum; Jeroen de Jong; Roel de Jong, Jistrum; Yasmin de Jong, Kollum; Irene van Kammen, Harkema; Evert Kas; Sara Kinderman, Surhuizum; Robert Kloppenburg, Sebaldeburen; Mark Knijff, Grijpskerk; Ido Kooistra, Westergeest; Anja Kootstra; Jacob Marc Kootstra; Herre Koster, Kollum; Jeen Koster, Kollum; Marike Land Gerkesklooster; Andries Leegstra, Jistrum; Tim van der Linden, Triemen; Tineke Luimstra, Kollumerzwaag; Judith Luinstra, Niezijl; Kristian van der Meer, Jistrum; Kyra van der Meer, Surhuisterveen; Romkje van der Meer, Twijzelerheide; Baukje Mellema, Triemen; Melinda Merkus, Surhuisterveen; Arnold van der Meulen,Kootstertille; Sjoerd van der Meulen, Kollum; Lisanne van der Meulen; Dorien Miedema, Opende; Ralf Möllenkramer, Oudwoude; Marianne Nauta, Augustinusga; Stientsje Nicolai, Augustinusga; Jourike Nonkes, Oudwoude; Ilse Olijve; Linda Pander, Drogeham; Alco Peterson, Veenklooster; Geertruida van der Ploeg, Kollumerzwaag; Peter Poortman, Drogeham; Hendrik-Jan Postma, Surhuisterveen; Anoek Pothoven, Grijpskerk; Janneke Praamstra, twijzel; Sanne Reitsma, Surhuisterveen; Marina Renkema, Gerkesklooster; Ilse Roest, Drogeham; Jelienke Rozema, Grijpskerk; Anja Ruiter, Eastermar; Dieuwertje Rusticus; Tjipke Schievink, Harkema; Jordi Smids, Surhuisterveen; Jitske Snijder, Kollum; Sjouke Starkenburg, Oudwoude; Jorrit Terpstra, ; Mike Tjeerdsma, Kollumerzwaag; Saskia Triemstra, Burum; Dimara van der Veen; Amanda Veenstra, De Westereen; Anniek van der Veer, Kollum; Pauline van der Vegt, Kollumerzwaag; Sytze Freerk van der Velde, jistrum; Gerwin Veldman, Surhuisterveen; Boyd Veltman; Nynke Vermaning, Kollum; Anita Visser, De Westereen; Steffen Visser, Kollumerzwaag; Ewoud Vlieg, Kollum; Ivo Voolstra; Hart Thijs de Vries, Kollum; Jan-Ytsen de Vries, Drogeham; Leon de Vries, De Westereen; Sake van der Wal, Stroobos; Tjeerd van der West, Twijzelerheide; Roel Jan Wijma, Augustinusga; Wijnand Willemsen, Opende; Jetske Zijlstra, Grijpskerk; Tjisse-Jacob Zijlstra, Kollum; Henry van der Zwaag, Veenklooster; Johan Zwaagstra.

VWO atheneum:

Gosse Bakker, Twijzelerheide; Christine Beerda, Kollum; Babet Bos, Surhuisterveen; Joël Coster, Kollumerpomp; Joukje Dijkstra, Jistrum; Gerda Doornbosch, Grijpskerk; Joanke van Helden; Silke Hoekstra, De Westereen; Janna Hollema, Kollumerzwaag; Nynke Holthuis, Surhuizum; Lillian Hoogland, Jistrum; Martsen Hut; Alexander Irk; Femke de Jong, Drogeham; Gerrit Kas; Tjitze van der Land, De Westereen; Laura van Meurs, Opende; Barry Nauta, Kollumerpomp; Derk Jan Pilat; Joël van der Ploeg, Harkema; Cornelia Terpstra, Zuidhorn; Anthony Vermue, Pieterzijl; Baukje de Vries, Kollum; Pieter Wagenaar, Gerkesklooster; Thirza van der Weg, De Westereen; Tjarda Wietsma, Kollum; Vera Wolters; Iris van der Zaag, Stroobos; Linda Zijlstra, Kollum; Margriet Zwart, Kollumerzwaag.

VWOgymnasium

Ruben Akse; Amber Altenburg, Kollum; Peter Bruning, Kootstertille; Kollum; Ilse Dijkstra, Surhuisterveen; Machteld Dorhout, Surhuizum; Sjors de Groot, Grijpskerk; Tessa Hummel, Kollum; Sam Maasbommel, Kollum; Sjoerd Nijdam, Jistrum; Karst van der Ploeg; Siemen Spinder, Harkema; Boate-Anne Storm, Augustinusga; Owen Terpstra, Kollum; Ida de Vries, Kollum; Minke Wijbenga, De Westereen; Wesley Wielinga.

Geen plaatsnaam is Buitenpost

CSG Lauwers College – locatie Kollum

Afdeling Bouwtechniek:

VMBO Leerwerktraject:

Gilian Boog, Visvliet

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg:

Tedo Bronsema; Gerlof de Bruin, Oudwoude; Anno Henstra; Wiepie Postma; Bart van der Sluis, Jistrum; Renze Veenstra, Kollumerzwaag

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg:

Rinse van Assen, Kollumerzwaag; Daniël Bakker; Jeffrey de Boer; Johan Brouwer, Westergeest; Hart Bastiaan Pijnakker, Triemen; Lammert Venema, Twijzel

Afdeling Metaaltechniek:

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg:

Dirk Klaas van Dellen, Kollumerzwaag; Arjen Jousma, Kollumerzwaag; Alex de Vries, Buitenpost; Ronald de Wit, Visvliet

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg:

Mikey Bakhuizen; Jan Djurrema, Visvliet; Siewart van der Horn, Triemen; Remko Kempenaar, Kollumerzwaag; Richard Palsma. Kollumerzwaag; Fokke Veenstra, Gerkesklooster

MAG-lassen – niveau 1:

Jan Djurrema, Visvliet; Dirk-Jan Heuker, Lauwerzijl; Henri Horenga, Lutjegast; Siewart van der Horn, Triemen; Jan Christian Jansen, Warfstermolen; Arjen Jousma, Kollumerzwaag; Richard Palsma, Kollumerzwaag; Gille Postma, Zoutkamp; Fokke Veenstra, Gerkesklooster; Mark Visser, Zoutkamp; Alex de Vries, Buitenpost; Thom de Vries, Zoutkamp; Ronald de Wit, Visvliet

Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid:

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg:

Sijbren Bosma, Triemen; Sybrand de Graaf, Noardburgum; Auke Kamstra, Oudwoude;

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg:

Daryl Bouwhuis, Kollumerzwaag; Demi Dillema, Twijzel; Catharina de Haan, Twijzelerheide; Tjalling Hoekstra, Twijzelerheide; Remco Keizer, Dokkum; Jan-Peter Kooistra, Gerkesklooster; Ruben Merkus; Marcel van der Meulen, Dokkum; Jakob Stelpstra, Buitenpost; Rik Weening, Buitenpost; Mack Wichaisuek, Twijzel

Afdeling Zorg en Welzijn:

VMBO Leerwerktraject: Stefanie Groenwold

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg:

Noa Bosch; Gerda Dijkstra, Zwagerbosch; Gerjanne Dijkstra, Oudwoude; Udie Jousma, Kollumerzwaag; Margriet Overdijk, Buitenpost; Samantha Pels; Marijke Postma, Buitenpost; Johanna Tjoelker, Gerkesklooster; Romy Werkman, Lauwerzijl

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

Dinie van Dekken; Magretha de Haan, Zwagerbosch; Richard Kloosterman, Gerkesklooster; Stefan Kloosterman, Gerkesklooster; Fennie Kooistra, Kollumerpomp; Hanny van der Land, Twijzelerheide; Femke Meinema, De Westereen; Moyra Sikkenk, Buitenpost; Mariska Talma, Westergeest; Jens Veenstra; Jordy Veenstra, Twijzelerheide; Baukje Visser, Engwierum; Fardau van der Wagen; Isha van der Weg, Kollumerzwaag; Lutske Wiersma, Westergeest; Kristine Zuidema, Buitenpost

VMBO Theoretische Leerweg:

Gerda Adema; Johan Broersma; Fransiska Bruinsma, Kollumerzwaag; Piter Hamstra, Twijzel; Kees Heins, Twijzel; Gerjanne Huisma, Twijzel; Sikke de Jong, Kollumerpomp; Jannie van der Kloet; Martijn van der Meer; Gerard Reitsma, Twijzel; Rianne Sloothaak; Daniëlle Visser; Marc de Vries; Jordy van Wieren, Twijzel; Grieta Wijbenga, De Westereen

Geen plaatsnaam is Kollum


CSG Lauwers College – locatie Surhuisterveen

VMBO – Theoretische leerweg:

Roan Banga; Kelly Boek, Kootstertille; Auke de Boer, Harkema; Johannes de Heij, Opende; Marten Huisma; Richard de Jong; Klaas-Wytze Kits; Emyl van der Kooi, Augustinusga; Willem Kootstra; Meente Noorderwerf, Opende; Anjo van der Ploeg, Harkema; Marinke van der Ploeg, Harkema; Hendrianne Renkema; Geeske Rijpma; Alida Vaatstra; Eline van der Veen, Rottevalle; Pytrix Veenstra; Mark Visscher, Opende; Marco Vries, Augustinusga; Marie-Janne van der Wiel, Harkema; Gemma Zuidersma

Afdeling Bouwtechniek

VMBO – Basisberoepsgerichte LWT

Jille Kooistra

Afdeling Bouwtechniek

VMBO – Basisberoepsgerichte leerweg

Stefan Bos; Nino Faber; Siebe Stienstra, Twijzel; Sije Veenstra, Kootstertille; Jan van der Wal, Rottevalle

VMBO – Kaderberoepsgerichte leerweg:

Tjalling Kamstra, Eastermar

Afdeling Voertuigentechniek
VMBO – Basisberoepsgerichte leerweg:
Sietze Kloosterman, Kootstertille

Afdeling Verzorging

VMBO – Basisberoepsgerichte leerweg:

Lars Boersma, Eastermar; Alexander Maten, Harkema; Gea Smids, Harkema

VMBO – Kaderberoepsgerichte leerweg:

Ayrton Banga; Rubin van Dijk; Tjeerd-Jan Heidbuurt, Drogeham; Jelmer Helmholt, Doezum; Pieter Kats, Augustinusga; Jappie Poelstra, Drogeham; Annet Spinder, Harkema

Afdeling Zorg en Welzijnbreed

VMBO – Kadeberoepsgerichte leerweg:

Wendy Miedema, Kootstertille; Annemarije van Til, Harkema;

Daisy de Vries, Drogeham

Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid

VMBO – Basisberoepsgerichte leerweg:

Thessa Algra, Harkema; Jeen Couperus, Augustinusga; Paula Hamstra; Wobbrich van Wieren, Augustinusga; Sybren Zandstra

VMBO – Kaderberoepsgerichte leerweg:

Jelline Bergsma; Sanne de Haan, Augustinusga; Jildau Vissia, Drogeham;

Geen plaatsnaam is Surhuisterveen.

CSG Lauwers College – locatie Grijpskerk

Afdeling Metaaltechniek:

VMBO – Basisberoepsgerichte leerweg:
Henri Horenga, Lutjegast; Jan Christian Jansen, Warfstermolen; Thom de Vries, Zoutkamp.

VMBO – Kaderberoepsgerichte leerweg:

Lammert Jan Broekema, Lutjegast; Dirk-Jan Heuker, Lauwerzijl; Gille Postma, Zoutkamp; Mark Visser, Zoutkamp.

Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid:
VMBO – Basisberoepsgerichte leerweg:

Bjarne van Diesen, Pieterzijl; Kimberly Nicolai; Christian Usai, Oldehove.
VMBO – Kaderberoepsgerichte leerweg:

Elias Aachban, Zuidhorn.
Afdeling Zorg en Welzijn:

VMBO – Basisberoepsgerichte leerweg:

Kevin Heerlien; Silke Neef, Noordhorn.

VMBO – Kaderberoepsgerichte leerweg:

Wolly Hoekstra, Niehove; Iris Toxopeus, Zoutkamp.

VMBO – Theoretische leerweg:

Jorin de Boer; Lianne Bolhuis, Lutjegast; Sharon Bos, Zuidhorn; Jesse Broeils; Menno Gaaikema, Houwerzijl; Marijke Glas, Lutjegast; Willemijn Helder; Moniek Homan, Zoutkamp; Sanne Jongeling, Ulrum; Romy Kazemier, Noordhorn; Bodine Kloosterman, Lutjegast; Nienke van der Kooi, Munnekezijl; Olivia Kooijman; Dion Lukkien, Zoutkamp; Jan Medema, Lutjegast; Peter van der Meer; Hennie Oostra, Burum; Frank Renkema, Sebaldeburen; René Slagter, Lauwerzijl; Nieck Steenbergen, Niezijl; Mark Berend Top; Eva Visser, Noordhorn; Jelice de Vries; Yvonne Wolthuis, Lutjegast; Karlien Zijlema; Hilda Zijlstra, Niezijl; Evert van Zuiden, Lauwerzijl.

AOC Terra VMBO Groen te Oldekerk

VMBO Landbouwbreed Gemengde Leerweg

Anna Marleen Bijkerk, Marum; Michel Boetes, De Wilp; Ilse Borst, Zuidhorn; Marinka Folkerts, Grijpskerk (TL); Ruud Hamming, Noordhorn (TL); Iris Hoekzema, Aduard; Patrick Hummel, Oldekerk; Janna Hut, Oldekerk (TL); Jara Hut, Roden; Alida van der Kaap, De Wilp (TL); Lynn Koning, Noordhorn (TL); Manon Kraaijinga, Boerakker; Job Lageschaar, Oldekerk (TL); Eddie Nijdam, Aduard (TL); Marijn Ottens, Niekerk (TL); Lars Spoelman, Zuidhorn; Silphen Top, Doezum; Emily Westerhof, Grootegast (TL); Henk van der Wier, Noordwijk; Wilco Wieringa, Niekerk (TL); Joran Wijkstra, Den Horn (TL)

VMBO Landbouwbreed Kaderberoepsgerichte Leerweg

Froukje Ausma, Zevenhuizen; Sharleen Bakker, Nietap; Deborah van den Berg, Boerakker; Jasper Boekema, Nieuw-Roden; Jacob de Boer, Midwolde; Marissa Braam, De Wilp; Tim Bronkema, Zuidhorn; Marilieke Brouwer, Zuidhorn; Wendy Dijk, Roden; Jelle Haisma, Haulerwijk; Jantina Holtland, Kornhorn; Rowin Jansen, Niebert; Danniek Jonker, Oldekerk; Michiel Kloosterman, Roden; Claudia Leutscher, Niekerk; Janine Melessen, Jonkersvaart; Tim van der Ree, Zuidhorn; Hilko Schuiringa, Noordhorn; Iris Sloot, Zuidhorn; Dennis van der Sluis, Grijpskerk; Esther Splint, De Wilp; Mark van Steeg, Zevenhuizen; Robin van der Steege, Zuidhorn; Jasper Stigter, Zuidhorn; Patrick van der Velde, Zevenhuizen; Kirsten Venema, Aduard; Koen Verschure, Roderwolde; Gijs Vonk, Waskemeer; Demi de Walle, Zuidhorn; Mark Ybema, Oldekerk; Feiko-Jan Zuidema, Grijpskerk; Leroy Zuidema, Zuidhorn; Alice van der Zwaag, Leek

VMBO Landbouwbreed Basisberoepsgerichte Leerweg

Reinder Bil, Ureterp; Sander de Boer, Haulerwijk; Xander Boeve, De Wilp; Marco Bosma, Nieuw-Roden; Remco Bouman, Oldekerk; Cora Brian, Leek; Stefan Clarenbach, Aduard; Charelle Coenraad, Tolbert; Joyce Croeze, Zuidhorn; Egbert Duursma, Roden; Jacquelien Dwarshuis, Zuidhorn; Romar Elsinga, Haulerwijk; Diederik Feitsma, Niehove; Rick Folkerts, Niekerk; Melanie Hansma, Zuidhorn; Stephan van der Heide, Marum; Nick Helmhout, Grijpskerk; Ben Hoeksema, Den Horn; Nicole Hoiting, Niekerk; Jan Hummel, De Wilp; Andries de Jong, Bakkeveen; Jessica de Jong, Aduard; Gillian Kahlé, Leek; Robbie Kemna, Haulerwijk; Justin Klyvis, Niekerk; Duran Kobes, Zevenhuizen; Heero Koopmans, Bakkeveen; Evelien Krol, Marum; Ester Kuiper, De Wilp; Lars van der Leest, Marum; Pascal Leistra, Haulerwijk; Brando de Meer, Tolbert; Jakob Moes, Noordhorn; Jeroen Mulder, Zuidhorn; Natasja Nolle, Roden; Janco Ottema, Siegerswoude; Joël Paesens, Roden; Chanau Plantinga, Groningen; Bart Renkema, Nuis; Mariska Renkema, Boerakker; Marcel Schep, Den Horn; Joël Siersema, Marum; Robert Steenbergen, Steenbergen; Berend Steenhuis, Marum; Job Stenekes, Noordhorn; Janko Swierenga, Doezum; Kay Thijs, Tolbert; Diandra Timmer, Leek; Naichel Timmer, Sebaldeburen; Wayne van der Veen, Nieuw-Roden; Bettine van der Veer, Bakkeveen; Willem Venema, Niekerk; Jasper Visser, Zuidhorn; Ben Vogelzang, Haulerwijk; Harm Vogelzang, Donkerbroek; Richard Voorburg, Zevenhuizen; Daniëlle Willems, Haulerwijk; Daniëlle Ypma, Kommerzijl; Regina Zijlstra, Grootegast

VMBO Landbouwbreed Leerwerktraject

Jannes Heemstra, Noordhorn; Alessandro Hofman, Steenbergen; Melissa Majoor, Leek

C.S.G. Dockinga College Dokkum

VMBO;

Basisberoepsgerichte leerweg;

Handel en Administratie;

Zjène van Dam, Niawier; Jesse Jansma, Burdaard; Taeke Taekema, Dokkum; René Terpstra, Oosternijkerk; Stephan Tjeerdsma, Anjum; Nino Toro, Ternaard; Esther Veenje, Schiermonnikoog; Edzer de Vries, Dokkum; Willem Wouda, Anjum; Douwe Folkert Zijlstra, Anjum;

Instalektro;

Danny Bergsma, Noardburgum; Johannes Bloem, Reitsum; Leo Brander, Driezum; Wilco Houtstra, Dokkum; Alle Sierksma, Lichtaard; Ruurd Torensma, Oosternijkerk; Joeke Vellema, Lichtaard;

Metalektro;

Danny Buruma, Brantgum; Yme Eekkerk, Kollumerzwaag; Jordi Huiberts, Feanwalden; Gerald Koree, Metslawier;

Voertuigentechniek;

René van Dijk, Marrum; Sytse Groen, Oosternijkerk; Mark Helmhout, De Westereen; Runar van der Horn, Wanswert; Kevin Lindeboom, Marrum; Berry Sjoerdstra, Broeksterwald; Jitse van der Velde, Burdaard; Joël de Windt, Dokkum;

Bouwbreed;

Pieter Bloemsma, Driezum; Hayo Greydanus, Ternaard; Siebren de Groot, Damwald; Danny Hansma, Zwagerbosch; Max Holwerda, Damwald; Jeffrey Merkus, De Westereen; Johannes Ploeg, Anjum; Arnold Visser, Oostrum Fr;

Verzorging;

Afke de Boer, Dokkum; Sita Boerstra, De Westereen; Youri Bouman, Blije; Cassandra Brouwer, Lichtaard; Jeltien Feddema, Dokkum; Ypie Folkertsma, Reitsum; Melissa de Haan, Ternaard; Liza Holwerda, Anjum; Lysanne de Jager, Dokkum; Rommie de Jong, Dokkum; Baukje Kroodsma, Ee; Krzysia Lahmers, Blije; Silke Procee, Feanwalden; Froukje Sierksma, Reitsum; Lisa Sijtsma, Dokkum; Elske Sloot, Anjum; Janine Verbeek, Holwerd; Johan de Vries, Nes (D); Marije de Vries, Aldtsjerk;

Kaderberoepsgerichte leerweg;

Handel en Administratie;

Monica de Jong, Dokkum; Meindert Meindersma, Metslawier; Ljibbe Roorda, Ternaard; Willem de Vries, Dokkum; Alwin van der Weg, Ternaard; Arnout Westert, Walterswald;

Instalektro;

Lars Bouma, Zwagerbosch; Dimitri van der Galiën, Dokkum; Niall Kerkhof, Hantumhuizen; Jelle Oegema, Dokkum; Keimpe Pieter Reitsma, Damwald; Ruben Riem Vis, Driezum; Jeffrey Tjeerdsma, Metslawier; Jentsje Weidenaar, Nes (D);

Metalektro;

Rick van der Heide, Dokkum; Reinout van der Naald, Oentsjerk; Rense Posthumus, Ternaard; Pieter-Wolter Sibma, Foudgum; Rutmer Talsma, Ferwert; Sjoerd Visser, Holwerd;

Voertuigentechniek;

Wilson Cuperus, Hantum; Steffen-Anne Elgersma, Raard; Lucas Jousma, Dokkum; Bert Visser, Anjum; Gerlof Walsma, Ternaard;

Bouwbreed;

Simon de Beer, Wierum; Nick Everts, Damwald; Dominik Ruhnow, Ginnum;

Verzorging;

Taeke Bierma, Blije; Rianne de Boer, Dokkum; Jitske Dekema, Ternaard; Aarushi Dijkstra, Oosternijkerk; Lianne Dijkstra, Walterswald; Sabina Dijkstra, Walterswald; Grietje van Duinen, Dokkum; Annegien de Graaf, Burum; Nynke de Graaf, Damwald; Froukje Hiemstra, Ternaard; Janna Hofstede, Dokkum; Wietse van der Meij, Holwerd; Lisanne Sytsma, Dokkum; Jildou Tabak, Dokkum; Tine Vos, Dokkum; Ingrid van der Wal, Oostrum Fr; Nienke van der Weg, Ternaard; Liesbeth Wijngaarden, Dokkum; Jeltje Wijnsma, Damwald; Sita van der Zwaag, Dokkum;

VMBO Theoretisch;

Miranda Bakker, Engwierum; Sanne Bakker, Dokkum; Joyce Barendsen, Holwerd; Suzanne van Bezooijen, Dokkum; Sygrid Boersma, Holwerd; Jantine Boonstra, Dokkum; Max Boorsma, Rinsumageast; Rutger Brugman, Dokkum; Wolter Buikema, Dokkum; Anouk Cuperus, Dokkum; Hielke Dijkstra, Anjum; Lolke Dijkstra, Anjum; Willem Dijkstra, Niawier; Carmen van Doremalen, Engwierum; Hendrica Draaijer, Feanwalden; Joy Droogsma, Westergeest; Janine Elzinga, Paesens; Jelko Fennema, Dokkum; Robbert Folkertsma, Dokkum; Wilco Gerlofs, Dokkum; Sietse Giling, Hantumhuizen; Koen Graveland, Dokkum; Eline Groen, Damwald; Louise Groen, Paesens; Eelke de Groot, Anjum; Sander Haakma, Dokkum; Sytze Hekel, Ternaard; Jordy Herder, Koarnjum; Simon Willem Hoeksma, Ee; Bodil de Hoop, Hiaure; Jan van der Hout, Hantum; Pieter Idsardi, Holwerd; Marleen Iedema, Dokkum; Jeroen de Jager, Dokkum; Tjeerd de Jager, Dokkum; Natasja Jilderda, Dokkum; Baukje de Jong, Jannum; Petra de Jong, Dokkum; Rixte Kalsbeek, Dokkum; Sanne Keizer, Dokkum; Anniek Klaaysen, Dokkum; Bianca Kleefstra, Dokkum; Jitse Mark Kommery, Dokkum; Jelly van der Kooi, Anjum; Eva Koopmans, Holwerd; Annemijn Krol, Dokkum; Jasper Krol, Dokkum; Jelmer Krol, Dokkum; Melanie Kruidhof, Damwald; Theun Leistra, Dokkum; Kristiaan Miedema, Holwerd; Gerjan Mossel, Ee; Hylke Muurling, Morra; Ivar Nanne, Walterswald; Alice Olijnsma, Dokkum; Jarieke Overdijk, Hantumhuizen; Piter van der Ploeg, Holwerd; Wesley Plooy, Dokkum; Gerbrich Raap, Oostrum Fr; Ype Rispens, Morra; Bram Roersma, Dokkum; Jan-Jelmer Ronner, Dokkum; Anna Schipper, Dokkum; Ewald Seepma, Oosternijkerk; Rudmer Sennema, Dokkum; Jeltine Sijtsma, Hantum; Jorn Slijver, Dokkum; Daniëlle van der Sluis, Holwerd; Johan Smit, Dokkum; Tamme Smit, Dokkum; Marika Soldaat, Dokkum; Axel Steegstra, Ee; Frank de Swart, Dokkum; Margriet van der Veen, Ternaard; Christine Visser, Dokkum; Robert Visser, Dokkum; Ybele Klaas Visser, Burdaard; Wytze Vogel, Lioessens; Anita de Vries, Dokkum; Rianna van der Werff, Dokkum; Jitske Werkhoven, Damwald; Froukje Wiersma, Oosternijkerk; Liam Wiersma, Engwierum; Mirjam van der Woude, Raard; Erik Woudwijk, Dokkum; Folkert Ykema, Raard; Femke Zeilinga, Dokkum; Patrick Zeilstra, Aldtsjerk; Patrick Zwerver, Oosternijkerk;

Havo;

Anne Adema, Holwerd; Merijn Annema, Dokkum; Bart van Assen, Broeksterwald; Dieuwke Azier, Oostrum Fr; Lianne Baarsma, De Westereen; Hessel Bakker, Dokkum; Rianne Bakker, Dokkum; Gooitske Bierma, Waaxens (D); Janna Bierma, Dokkum; Louise Bieshaar, Nes (D); Tom van der Bijl, Dokkum; Anniek Bilker, Holwerd; Thialda de Boer, Readtsjerk; Yvonne de Boer, Hurdegaryp; Friso Booij, Dokkum; Erwin Boon, Dokkum; Stefan Boorsma, Dokkum; Anneke van der Bos, Holwerd; Martijn te Braak, Feanwalden; Rinskje Braaksma, Oosternijkerk; Steffanie Brink, Dokkum; Anneke Broersma, Feanwalden; Jildau Bruggeling, Holwerd; Meta Castelein, Burgum; Fera Dam, Noardburgum; Jesse Dijkstra, Dokkum; Margriet Duinstra, Driezum; Arno-Jan Feddema, Dokkum; Mechiel Gerding, Feanwalden; Marije de Graaf, Noardburgum; Ruerd de Haas, Rinsumageast; Chris Hiemstra, Dokkum; David Hiemstra, Dokkum; Dideke Hiemstra, Dokkum; Marike Hietkamp, Feanwalden; Agatha Hoekstra, Holwerd; Ellen Hoekstra, De Westereen; Geke Hoekstra, Gytsjerk; Sietske Hoekstra, Dokkum; Albert Hoogterp, Blije; Remi Horjus, Feanwalden; Henk ten Hoven, Aalsum; Veerle Idzinga, Burdaard; Pietrik Iedema, Dokkum; Hanna Jacobsen, Damwald; Gerrit Jellema, Ferwert; Wytse de Jong, Feanwalden; Taeke-Jan Keegstra, Ternaard; Marissa Kikstra, Dokkum; Esther Klaver, Dokkum; Cas Kleine, Dokkum; Lotte Kooistra, Dokkum; Selien Kooistra, Rinsumageast; Ronald Koster, Dokkum; Klaas Kramer, Damwald; Aline Lei, Paesens; Sanne-Jouk Lettinga, Ferwert; Elise van der Linde, Dokkum; Johan Ludema, Walterswald; Gea van der Meulen, Rinsumageast; Mark van der Meulen, Damwald; Lisa Miedema, Ferwert; Jochem van der Molen, Westergeest; Jeldau Nadema, Oentsjerk; Luuk Nicolai, Metslawier; Tim Nicolai, Metslawier; Lisanne Nutma, Oostrum Fr; Talitha Ottema, Dokkum; Symen van der Pas, Damwald; Tessa Peterson, Damwald; Jelger-Dick Poelstra, Dokkum; Anieke Poortinga, Dokkum; Dion Pranger, Dokkum; Eelkje Raap, Broeksterwald; Elbrich Schoorstra, Ternaard; Nynke Sijtsma, Dokkum; Corine Sikkema, Oosternijkerk; Esther Sinnema, Feanwalden; Lisa Slijpen, Dokkum; Nynke Smit, Burdaard; Roelof Smit, Walterswald; Willemijn Smit, Dokkum; Tjeerdlouwren Soldaat, Dokkum; Reinder Straatsma, Damwald; Jerry Sun, Aldtsjerk; Akkeneel Talsma, Brantgum; Martin Themmen, Oosternijkerk; Erica van der Valk, Kollumerzwaag; Anna Maaike van der Veen, Noardburgum; Femke Veenstra, Driezum; Boaz Verkerk, Hantumhuizen; Anna Meinsina Visser, Oosternijkerk; Jan Visser, Anjum; Anne Vrielink, Ginnum; Andreas de Vries, Dokkum; Baukje de Vries, Damwald; Pieter de Vries, Driezum; Anna-Maaike van der Weide, Hantum; Esther Westra, Damwald; Maria Westra, Ferwert; Peter Westra, Leeuwarden; Anton Wiersma, Hallum; Jalanka Wiersma, Dokkum; Gerben Wijbenga, Blije; Erica Wijnsma, Dokkum; Hester Wijtsma, Oosternijkerk; Hessel Woelinga, Dokkum; Foeke Yntema, Rinsumageast; Amarins Zijlstra, Dokkum;

Atheneum;

Mame Braaksma, Rinsumageast; Sjoerd Geelhoed, Dokkum; Bart de Graaff, Terschelling West; Yvonne ter Haar, Dokkum; Suzanna van der Heide, Walterswald; Gerbrich Hoekstra, Reitsum; Ria de Jong, Driezum; Winand de Jong, Blije; Jelma van der Meer, Ternaard; Margriet Miedema, Dokkum; Klaske Oberman, Broeksterwald; Marlies Overdijk, Hantumhuizen; Eelco Pietersma, Schiermonnikoog; Ytske van der Ploeg, Holwerd; Niels Plomp, Rinsumageast; Lydia van Rooijen, Westergeest; Jenny Ros, Munein; Karst Schuil, Dokkum; Yte-Elbrich Schukking, Hegebeintum; Melissa van Suijlekom, Dokkum; Berend Visser, Anjum; Anne-Ruth Vlasma, Aalsum; Bianca de Vries, Ternaard; Johan de Vries, Dokkum; Minke van der Wal, Damwald; Hilde Warning, Burdaard; Tine Liefke Wiersma, Hegebeintum; Carine van der Woude, Oentsjerk;Ingrid Woudwijk, Dokkum; Arjan Zuidema, Walterswald;

Gymnasium;

Maayke de Boer, Dokkum; Lise Hacquebord, Dokkum; Tjeerd Jan Heeringa, Foudgum; Sietske Hoekstra, Reitsum; Hylke Hoogland, Ternaard; Kaj de Hoop, Hiaure; Eelkje Kooistra, De Falom; Marrit Meinema, Dokkum; Engbert Miedema, Ferwert; Joris Oonk, Dokkum; Thomas Pesman, Dokkum; Robin Waterval, Ternaard; Catharina Witteveen, Dokkum; Irene Zijlstra, Holwerd;