Let’s Move klaar om de sprong te maken

0
113

Bestuur neemt laatste stappen om fusie compleet te maken

GROOTEGAST/LUTJEGAST – In oktober vorig jaar begonnen gymverenigingen P&G uit Grootegast en Turnlust uit Lutjegast aan een fusietraject. Inmiddels zijn alle stappen genomen en is de nieuwe gym- en sportvereniging Let’s Move alleen nog een handtekening van de notaris verwijderd van de grote sprong. “We gaan als één vereniging verder, eigenlijk een heel logisch vervolg”, vertelt Interim-voorzitter van P&G Tamara de Haan.

“De doorslag om te fuseren was dat we steeds meer en vaker gingen samenwerken”, vervolgt ze. “Er waren steeds meer groepen die alleen konden draaien als ze samen gingen. Bovendien had Ina Manakane-Vegelin niet alleen de leiding bij P&G, maar ook bij Turnlust. Het samenwerken en dus uiteindelijk fuseren is een logische stap als je al dezelfde leidster hebt en dezelfde locatie gebruikt.” Het samengaan is ook bestuurlijk gezien een logische stap. “Om een volledig bestuur samen te stellen van kundige mensen valt niet meer mee. Let’s Move kan nu starten met een goed bezet bestuur. Omdat het zo goed bezet is, kon er ook een rooster van aftreding worden opgesteld, zodat ook niet iedereen tegelijk zal verdwijnen in de toekomst en de voortzetting veiliger is.”

Het tot stand komen van de fusie heeft de nodige tijd gekost. “Er zijn een aantal stappen die genomen moeten worden”, vertelt Tamara. “Deze begonnen met de intentieverklaring die we in oktober ondertekend hebben. Daarna moesten de statuten worden aangepast van de verenigingen en moest er voor beide verenigingen afzonderlijk een ledenvergadering worden belegd. We zijn namelijk verplicht de leden de gelegenheid te geven bezwaar te maken.” Iets wat uiteindelijk niet gebeurt is. “Het ligt natuurlijk wel gevoelig dat Turnlust ontbonden wordt. We praten namelijk wel over een fusie, maar eigenlijk is het zo dat Turnlust opgeheven wordt en overgaat in P&G. Mensen willen zo’n vereniging eigenlijk niet kwijt in het dorp. In Lutjegast hebben ze toch het gevoel dat er steeds meer verdwijnt. Maar ook wij willen de faciliteiten en de lessen in het dorp juist behouden. Het nieuwe dorpshuis wordt groter dan voorheen. Die locatie, daar zijn we op aangewezen en die is heel waardevol voor onze vereniging.”

Bewust wordt er gekozen straks verder te gaan als gym- en sportvereniging. “We willen de naam wat breder trekken dan alleen gym. Er gebeuren nu al ook andere dingen, wat we in de toekomst misschien wel verder uitbreiden.” De naam Let’s Move kwam als winnaar uit een prijsvraag rollen. “Het past goed bij onze jeugdclub Let’s Go. En ja, het past natuurlijk goed bij een gym- en sportvereniging.” Plannen voor een officiële aftrap zijn nog niet concreet. “Waarschijnlijk willen we dat combineren met de uitmarkt. Het is heel moeilijk om alle leden bij elkaar te krijgen. Maar het is zeker de bedoeling dat we nog een gezamenlijke start maken.”

Let’s Move moet straks wel verder zonder Tamara. Zij is als interim-voorzitter aangebleven om zich in te zetten voor het fusietraject en zal aan het einde van het jaar het stokje door geven aan Geertien Horinga. Vertrouwen in de toekomst heeft ze zeker. “Gelukkig hebben we een beroepsprofessional die een drijvende kracht is. Zonder zo iemand wordt het heel lastig, maar onze leidster Ina zet zich altijd met enorm veel enthousiasme en creativiteit in voor de vereniging. Bijvoorbeeld met de oudere jeugd, daar moet je gewoon moeite voor doen. Maar dankzij de activiteiten die zij hiervoor opzet en de mogelijkheden die zij de meiden biedt om bijvoorbeeld te helpen, blijft er toch een clubje hangen.”