Partij voor het Noorden pleit voor openstellen provinciegrenzen

0
224

GRONINGEN – De provinciegrenzen knellen bij de aanstaande gemeentelijke herindeling in Groningen. Dat concludeert onderzoeker Henk Hoiting in opdracht van Partij voor het Noorden. Volgens de partij zou het goed zijn om eerste de provinciegrenzen aan de orde te stellen en dan pas te kijken naar de gemeentegrenzen.

“De belangrijkste conclusie is dat diverse gemeenten in Noord Nederland de intentie hebben om met andere gemeenten over de provinciegrens samen te willen werken”, aldus onderzoeker Henk Hoiting. “Voorbeelden daarvan zijn Leek – Noordenveld, Stadskanaal – Borger Odoorn, Haren – Tynaarlo en Dongeradeel – De Marne. In deze vier situaties gaat het om gemeenten die goed bij elkaar passen en graag met elkaar in zee zouden willen gaan. De provinciegrenzen houden echter de meest optimale partnerkeuze bij herindeling tegen.”

Hoiting heeft in zijn onderzoek verder geconcludeerd dat de provincie Groningen veel druk uitoefent in het proces richting herindeling. Volgens hem is dat de verkeerde gang van zaken. “De provincie wil haar eigen grenzen in stand houden, maar het zou verstandig zijn om juist eerst naar deze grenzen te kijken en te willen toewerken naar een landsdeel Noord Nederland. De gemeenten moeten namelijk de gelegenheid krijgen om de meest optimale keuze te maken met betrekking tot herindeling. Door het afbakenen van de spelregels gebeurt dat helaas niet. Daarnaast wordt er van bovenaf voldoende blauwdruk uitgeoefend zodat de gemeenten haast moeten maken met het uitspreken van hun voorkeur. In mijn ogen is dat de omgekeerde volgorde.” Volgens Hoiting is het overigens te begrijpen dat er vraagtekens worden gezet bij de slagvaardigheid van gemeenten. “Er komt veel af op de gemeenten. Het is ook terecht dat provincies de vraag stellen of ze daar wel klaar voor zijn. Er komt veel op ze af en de vraag is of ze dat überhaupt wel aankunnen. Mijn rapport is geen pleidooi voor herindeling, de vraag zou ook gesteld kunnen worden of verregaande samenwerkingsverbanden toereikend zijn.”

Leendert van der Laan, woordvoerder van de Partij voor het Noorden kan zich vinden in de conclusies die Hoiting heeft getrokken. “In de huidige vorm van samenwerking tussen gemeenten zijn provincies obstakels. De commissie Jansen heeft een opdracht gekregen wat echt stopt bij de provinciegrens. Dat is een gemiste kans, want het rapport mist nu iets. Wij als Partij voor het Noorden snappen dat er deadlines gesteld moeten worden richting gemeenten voor de provincie, maar op deze manier wordt er geen draagvlak gecreëerd om te gaan herindelen. Zodra de provinciegrenzen verdwijnen en de gemeenten op natuurlijke wijze gaan onderzoeken welke gemeente als partner het beste bij hun past, krijg je ook de beste samenwerkingsvormen en de meest logische keuzes. Momenteel is dat namelijk niet het geval. Henk heeft in zijn rapport aangetoond welke keuzes dat zijn.”

Van der Laan hoopt nu dat de discussie losbarst op lokaal en provinciaal niveau. “We zijn nu bezig om het rapport op alle fronten te verspreiden. Richting het ministerie, richting de colleges van Gedeputeerde Staten en richting Samenwerkingsverband Noord Nederland. We zijn van mening dat we moeten leren over oude ideeën en gewoonten heen te stappen en eens vooruitstrevend te zijn in het maken van keuzes.”