De Buffettenman kijkt niet naar een gram meer of minder

0
198
Advertorial - Buffettenman

TWIJZEL – Of het nou gaat om een diner voor 20 personen, of een compleet buffet voor 500 man: voor heerlijke maaltijden kunnen eetliefhebbers terecht bij Tjibbe Brinkman uit Twijzel. Sinds 1 januari is Brinkman voor zichzelf begonnen als de Buffettenman. “By my krije de minsken kwaliteit, tradisjoneel klearmakke en genôch iten. Ik wurkje net mei porties en grammen. By my gjin lege mage en lege beurs.”

Voor al het denkbare op tafel zijn mensen bij Brinkman aan het juiste adres. Buffetten zijn er dan ook in alle soorten en maten. “Jo kinne by my in buffet hielendal sels gearstalle, mar ik fersoargje bygelyks ek temabuffetten lykas Hollânske, Oasterse, Dútske en Italjaanske buffetten ” vertelt hij. Ook levert hij broodmaaltijden, bittergarnituur, vis- en vleesschotels. “Ik kin ek ferskate saken om it iten hinne regelje. fan de bar en it drinken oant de steantafels en toiletten. Ik kin it hiele pakket leverje.”

Vanaf zijn zestiende werkt Brinkman al in diverse keukens. “Ik haw altyd yn it útfierende diel sitten. No gean ik ek mei de minsken om tafel. Dat is moai, want no kinne wy tegearre in ideaal buffet gearstalle. Ik kin bygelyks de minsken in barbecue mei fleispakket leverje, mar ik kin ek it fleis by har thús klearmeitsje. Ik sprek mei de minsken in fêste priis ôf. Dy prizen kinne je by my op de website fine, www.buffettenman.nl. It wurdt nea djoerder dan as wy ôfsprutsen hawwe.”