Na veertig jaar komt er vervolg op bekende boekenserie over vogels

0
395
GYTSJERK - Freek Nijland vogels in friesland

GYTSJERK – Een ieder die ook maar een beetje interesse heeft in vogels heeft de boekenserie ‘Vogels in Friesland’ in de boekenkast staan. De serie boeken zijn ruim veertig jaar geleden uitgebracht, en destijds werden er duizenden exemplaren van verkocht. ‘Al jaren liep ik rond met het idee om daar eens een vervolg op te maken. In veertig jaar tijd is er natuurlijk enorm veel veranderd in het Friese landschap. Er wordt anders omgegaan met landbouw, de opwarming van de aarde heeft ervoor gezorgd dat andere vogelsoorten hier kunnen broeden en ook de manier waarop vogelaars gegevens verzamelen is anders geworden. De tijd was nu rijp om bezig te gaan met een vervolg.’ Freek Nijland is één van de initiatiefnemers van de Stichting Avifauna Friesland, die als enige doel hebben om het vervolg op ‘Vogels in Friesland’ een vervolg te geven. Het vervolg op ‘Vogels in Friesland’ moet, in tegenstelling tot de eerdere serie een tweedelige serie worden, geïllustreerd met prachtige kleurenfoto’s en de meest accurate informatie die beschikbaar is. Voor die informatie kan de stichting onder andere aankloppen bij Sovon Vogelonderzoek. Zij zijn dit jaar landelijk begonnen met een grootscheepse vogeltelling. Ook worden er vrijwilligers vanuit heel Friesland gevraagd om hun inventarisaties door te geven aan de stichting. De totale klus moet in totaal vijf jaar in beslag nemen. Volgens Nijland is de behoefte aan een nieuwe boekenserie groot. ‘Mensen kunnen simpelweg niet zonder natuur en niet zonder vogels. Stel je eens voor, dat vogels op een dag ophouden met fluiten. Het zou hét gesprek van de dag zijn. Bovendien ligt de interesse voor vogels in Friesland erg hoog. Het is in de Friese cultuur verankerd. De belangstelling voor vogels is hier enorm.’ In veertig jaar tijd zijn er veel dingen veranderd. Wat weidevogels betreft hebben de grootste veranderingen zich voorgedaan door veranderingen in de agrarische wereld. ‘Boeren maaien tegenwoordig vaker hun land dan dat zij veertig jaar geleden deden. Het gebruik van het land is veel intensiever geworden, en dat maakt het voor weidevogels moeilijker.’ Voor moerasvogels is het er in Friesland juist beter op geworden. Door de ecologische hoofdstructuur zijn moerassige gebieden aan elkaar gekoppeld en is het er voor moerasvogels een stuk beter geworden. ‘Dit zie je bijvoorbeeld door de roerdomp. Die zit hierdoor weer in de lift.’ Door omstandigheden zijn bepaalde vogels (bijna) helemaal verdwenen uit Friesland en andere vogels zijn er juist bijgekomen. ‘De blauwborst broedde vroeger voornamelijk in de Biesbosch. Tegenwoordig broedt die ook in Friesland. Maar de kemphaan kwam je vroeger bijna overal tegen, en die zie je eigenlijk niet meer. Het laatste nest kemphanen is op een bedroevende wijze aan het eind gekomen. Dat bleek verpletterd te zijn door een pink die er op was gaan liggen. Dus we zien nog wel eens kemphanen, maar ze broeden hier eigenlijk niet meer.’ Plannen genoeg voor twee prachtige nieuwe naslagwerken, maar de financiën moeten ook geregeld worden. De stichting gaat in het najaar aan de slag met het aanschrijven van bedrijven en fondsen voor de financiering. ‘Het gaat nog wel moeilijk worden om de financiering rond te krijgen. Maar als ik gedacht had dat het niet ging lukken waren we er niet aan begonnen. Die boeken komen er, hoe dan ook.’