Werkzaamheden rondweg Zuidhorn

0
134

ZUIDHORN – Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg om Zuidhorn zijn afgelopen week van start gegaan. Afgelopen week werd hier officieel een startschot voor gegeven. Een hele happening waarbij de Ongenode Gast ook aanwezig was. Lees op pagina 29 een uitgebreid verslag hiervan. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd.

Bij de kruising met de provinciale weg N355 en de Industrieweg worden de kabels en leidingen die daar liggen omgelegd. Ook komt er een tijdelijke verbindingsweg om te zorgen voor de doorgang van het verkeer. Na de voorbereidende werkzaamheden wordt de nieuwe aansluiting (rotonde) aangelegd. De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden voor een groot deel vóór de bouwvak klaar zijn.

Bij de nieuwe vaste brug over het Van Starkenborghkanaal worden grondterpen aangelegd. Deze zandhopen worden gebruikt om aan te sluiten op de nieuwe brug. De provinciale weg tussen Noordhorn en Zuidhorn (N355) moet worden omgelegd vanwege de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal. Het Van Starkenborghkanaal maakt deel uit van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Over het kanaal komen nieuwe bruggen die de vaarweg geschikt maken voor schepen met drie of vier lagen containers. Bij de keuze voor de ligging van het nieuwe weggedeelte is ook rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de woonwijk Oostergast ten oosten van Zuidhorn. Tussen Noordhorn en Zuidhorn komt ter hoogte van de nieuwe wijk Oostergast een vaste hoge brug over het Van Starkenborghkanaal te liggen. De op- en afritten aan weerszijden van de brug worden onder meer gemaakt van grond die is vrijgekomen bij het uitdiepen en verbreden van het Van Starkenborghkanaal. De wegomlegging van de N355 sluit aan op de nieuwe brug. Onder de Langestraat in Noordhorn komt een tunnel die aansluit op de nieuwe rotonde bij bedrijventerrein Mokkenburg.

Voor specifieke informatie kunnen omwonenden iedere maandagmiddag binnenlopen bij het hoofdaannemersbedrijf GMB aan de Industrieweg 5 te Noordhorn. Op maandagmiddag tussen 14.00 uur tot 16.00 uur is hier een inloopspreekuur.