Grootegast verwacht financiële tegenvaller van rijk

0
118

OZB Grootegast mogelijk omhoog

GROOTEGAST – De OZB in de gemeente Grootegast gaat volgend jaar mogelijk omhoog. Met die waarschuwing kwam burgemeester Kor Dijkstra afgelopen week tijdens de raadsvergadering in Grootegast. In die vergadering werd besloten om de kadernota voor volgend jaar nog niet vast te stellen, omdat de uitkering uit het gemeentefonds mogelijk veel lager gaat uitvallen dan gedacht.

Bij de raadsleden was de hoop dat de bezuinigen meevallen. Zo ook bij Kees Apoll (CU). “Maar gezien de bezuinigingen van dit kabinet, vrezen we het ergste,” zei hij. Volgens Ytsen van der Velde (VZ2000) moet de gemeente zich erop beraden hoe nog meer bespaard kan worden pp het personeel. “We moeten het namelijk niet gaan zoeken bij onze burgers,” was zijn mening. “We zijn niet voor de verhoging van de gemeentelijke kosten.”

Een grote kostenpost in de toekomst wordt de regionalisering van de brandweer. In totaal moet de gemeente hiervoor € 96.000,- uittrekken. “De overhead bij regionalisering nekt ons,” zei ook burgervader Dijkstra (CDA). “We hadden dit werk nu zo over de organisatie verdeeld dat het slechts om een fractie ging bij de salarisadministratie. Door de regionalisering komen de kosten naar boven.” Dijkstra was niet blij met het plan. “Daarvoor moeten we minister Opstelten dank zeggen. Het is gekroonde waanzin, want de brandweer draait zo goed.”

Om alles te kunnen blijven betalen denkt Dijkstra dat de OZB verhoogd moet worden. Met hoeveel procent dit zou moeten gebeuren, zei hij niet. Aan het einde van het jaar komt het college hierop terug.