Kootstertille is klaar voor nieuw MFA

0
176
Nieuwe dorpshuis Tillehûs

‘Met een beetje geluk begint sloop voor de bouwvak’

KOOTSTERTILLE – De gemeente is enthousiast, de provincie staat er volledig achter en voornamelijk de dorpsbewoners van Kootstertille en het aangrenzende buurtschap De Koaten kunnen niet wachten totdat de schop de grond in gaat. Het is alleen nog even wachten op het verlossende telefoontje van de bank, en dan wordt het oude dorpshuis It Tillehûs eindelijk gesloopt en wordt er plaats gemaakt voor nieuwbouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie It Tillehûs.

Het verlossende telefoontje kan Lys Visser-Heringa, voorzitter van Stichting Tillehûs, niet snel genoeg komen. ‘We hebben lang genoeg gewacht op het nieuwe MFA. Wat ons betreft mag de schop zo snel mogelijk de grond in.’ Als alles meezit komt het telefoontje deze week nog, en kan nog voor de bouwvak het dorpshuis gesloopt worden. Als dat klaar is wordt er na de bouwvak het begin gemaakt van het nieuwe MFA. Volgens de eerste plannen moet het MFA klaar zijn in het voorjaar van 2014, maar of dat gered kan worden weet Visser-Heringa niet. ‘Door de moeizame financiering hebben we al wat vertraging opgelopen. Of we het voorjaar van 2014 gaan halen weten we niet. We hopen daar nog wel op.’

Voor het dorp kan de nieuwbouw van het MFA niet snel genoeg gaan. De eerste gesprekken over het MFA en onderzoek naar de mogelijkheden zijn al gedaan in 2009. In eerste instantie was er sprake van dat er een stuk aan het huidige Tillehûs aangebouwd zou worden. Bij het onderzoek bleek dat het dorpshuis, dat inmiddels vijftig jaar oud is, niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Veiligheidseisen en geluidsnormen kon niet aan worden voldaan. ‘Toen zijn de plannen voor nieuwbouw ontstaan.’

Als het MFA er daadwerkelijk staat, is dit een grote toevoeging voor het dorp. Niet alleen het dorpshuis is straks gevestigd in het gebouw, ook de huisarts, een fysiotherapeut, de GGD en een zorgpunt voor de thuiszorg krijgen een plaats in de Multifunctionele Accommodatie. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt ook het jeugdhonk weer een plaatsje in het Tillehûs, komt er een grote sportzaal bij, komt er een zaal met beweegbaar podium zodat ook de uitvoeringen van de Tilster toneelvereniging en de Nieuwjaarsrevue gehouden kunnen worden. Verder zijn er talloze mogelijkheden voor verenigingen, buurtfeesten, bedrijfsfeesten, bruiloften en zaalhuur. De manier waarop het MFA gerund wordt is uniek in Achtkarspelen. De stichting is eigenaar van het pand en exploiteert ook de sportaccommodatie. Dit wordt op veel andere plaatsen door de gemeente gedaan.

‘De keuze om zowel de huisarts als een fysiotherapeut een plaats te geven in de accommodatie is vooral gemaakt met oog op de toekomst. De huidige huisartsenpraktijk liet te wensen over. Die moest dus een nieuwe plek krijgen. Als dorp behouden we graag onze voorzieningen en kunnen we een huisarts niet missen. We zijn erg blij dat op deze manier deze voorziening behouden kan blijven in het dorp.’ Momenteel heeft Kootstertille nog niet te maken met krimp, maar daar is in het maken van de plannen wel rekening mee gehouden. ‘Als Kootstertille met krimp te maken krijgt hoeven de bewoners voorlopig zich nog geen zorgen te maken over of de zorg in het dorp wel goed geregeld is. Wij zijn met de komst van het MFA die ontwikkeling een stapje voor.’

Bij het maken van de plannen voor het MFA zijn steeds weer de bewoners van Kootstertille gevraagd mee te denken. Op die manier zijn er veranderingen ontstaan in de oorspronkelijke plannen. ‘De keuze om de hoofdingang aan de andere kant van het gebouw te plaatsen komt bij de bewoners uit de straat van het MFA vandaan. Als stichting zijn we blij met de input van de bewoners. Op die manier weten we van de wensen en kunnen we daar zoveel mogelijk op inspelen.’

Gedurende de werkzaamheden aan het nieuwe MFA hoeven de verenigingen die gebruik maken van het huidige Tillehûs niet bang te zijn dat zij geen plek meer hebben om samen te komen. ‘We hebben met het kerkelijk centrum een goede regeling getroffen, zodat alle verenigingszaken toch doorgang kunnen vinden. Of alle verenigingen er gebruik van gaan maken is nog niet bekend. Het kan zijn dat bijvoorbeeld het toneel een jaartje overslaat.’ Visser-Heringa is blij dat de vereningen in de kerk tijdelijk onderdak kunnen krijgen. ‘Het nieuwe MFA is er onder andere om verenigingsleven en samenkomst te bevorderen. We zijn blij dat dit ook tijdens de bouw van het nieuwe MFA doorgang kan vinden.’