Scholen Aduard samen verder

0
625

VVD maakt zich zorgen om openbaar onderwijs

ZUIDHORN/ADUARD – De christelijke en de openbare basisschool in Aduard gaan na de zomer samen verder. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandag ingestemd met de sluiting van de openbare school. Na de zomer zullen de kinderen samen lessen volgens in het gebouw van CBS Adewerth. Of dit in de toekomst zo blijft is nog niet zeker, de gemeente wil liever het gebouw van de Goeman Borgesiusschool behouden.

De raadsleden waren niet blij met het feit dat de beslissing zo snel genomen moest worden. Voor velen herinnerde het agendapunt hen aan de vergadering van vorig jaar, toen De Toermalijn vlak voor de vakantie gesloten werd. André Hatzman vertelt: “We wisten dat het om een zwakke school ging. Er waren verbeterplannen, maar sommige ouders konden daar klaarblijkelijk niet op wachten. In een eerder stadium had hun vertrouwen gewonnen moeten worden.”

Wel waren de raadsleden blij met het voorliggende besluit. “Het is een goede ontwikkeling dat het uitmondt in een samenwerkingsschool,” zei Hilda Meijer (CDA). Henk Bakker (GL) noemde het zelfs beter voor het dorp. Toch vond hij dat de gemeente te weinig regie heeft gehouden op het plan.

Wie meer moeite met het plan had, was de VVD. Raadslid René Westerhoff zei “de grootste mogelijke moeite” te hebben met het plan. “Waarom lukt het Westerwijs niet om scholen in stand te houden en Penta Primair wel? Waarom lukt het Westerwijs niet om kwaliteit te behouden en Westerwijs wel? Het vertrouwen in Westerwijs heeft een behoorlijke deuk gekregen.” Het raadslid twijfelde hardop op het openbaar onderwijs op deze manier nog wel in stand gehouden kan worden.

Ook wethouder Bert Nederveen (CU) betreurde de snelheid waarmee het besluit genomen moest worden. “Dit is de second best beslissing,” zei hij tegen de raadsleden. Hij vertelde dat de gemeente bij de schoolbesturen erop aangedrongen heeft om verder te gaan in de Goeman Borgesiusschool, omdat deze onlangs gerenoveerd is. Daarnaast is het gebouw van CBS Adewerth volgens hem makkelijker te verkopen. Toch is het aan de schoolbesturen om uiteindelijk voor een gebouw te kiezen.

Johan Heddema, directeur van Penta Primair waarbij de nieuwe school zal gaan horen, is wel een tevreden man. Hij zegt overwegend positieve geluiden te horen. “Ik denk dat het gevoel van: ‘dit is het beste voor Aduard’, de overhand heeft”, vindt Heddema. “Je moet natuurlijk altijd door de emotie heen en dat is bij de één meer dan bij de ander.”

Wat definitief de nieuwe locatie wordt, is in de handen van een speciale huisvestingscommissie. “Hierbij speelt veel meer mee dan alleen de exploitatie, maar wordt ook gekeken naar onder andere de ruimte, het onderhoud en verkeersveiligheid. Daarnaast speelt er ook emotie mee,” vertelt Heddema. De commissie gaat aan de hand van een aantal criteria kijken wat de beste keus is. Hierin zullen van beide scholen één ouder, beide directeuren en een medewerker van Penta Primair en een medewerker van Westerwijs plaatsnemen. De nieuwe school zal bij Penta Primair gaan horen.

In eerste instantie zal al het personeel aanblijven. Uiteindelijk zullen een aantal mensen moeten afvloeien. Hiervoor wordt naar een goede oplossing gezocht.