De vreemdelingen uit Polen binnen onze poorten

0
286

“Op al onze wegen komen wij steeds meer Poolse kentekens tegen. Er zijn inmiddels honderden Polen werkzaam in het Westerkwartier, uiteraard in beroepen waarin het beheersen van het Nederlands minder van belang is. Het CDA vraagt zich al enige tijd af hoe het kan dat wij Polen alleen maar in de auto op de weg tegen komen en niet in de kerk, noch in de kroeg, noch op het voetbalveld of op het schoolplein. Hebben Polen geen kinderen? Lopen daarom misschien leerlingenaantallen op sommige scholen snel terug? Hebben zij geen behoefte aan sport en een religieus of sociaal leven?

Het Wrede Paradijs is de titel van een prachtig boek, geschreven door Hylke Speerstra.

Het gaat over de vaak allerminst paradijselijke lotgevallen van Nederlanders die overzee emigreerden vlak na de Tweede wereldoorlog. Wij krijgen steeds meer signalen dat hetgeen die Nederlanders overzee een halve eeuw terug hebben meegemaakt zich op dit moment in het Westerkwartier voltrekt met de Poolse werknemers.

Poolse arbeiders worden onderbetaald ten opzichte van de Nederlandse CAO zoals onlangs bleek in de Eemshaven. Zij worden uitgebuit. De Nederlandse rechter sprak zelfs van moderne slavernij toen het ging om toestanden op een champignonkwekerij in het Zuiden van het land. Wij horen dat zij hier met maar liefst vijftien mensen worden samengepropt in een ééngezinswoning. Uiteraard tegen betaling van een fikse huur.

Men is niet in staat een normaal sociaal- en gezinsleven op te bouwen. Terwijl Nederland allerlei verdragen heeft ondertekend waarin voor alle ingezetenen, dus niet alleen de Nederlanders, een sociaal en gezinsleven wordt gegarandeerd.

Waarom zou een Nederlandse werkgever Poolse werknemers in dienst nemen als zij hetzelfde loon volgens de geldende CAO krijgen? Er zijn hier inmiddels toch ruim voldoende werklozen voorhanden? Natuurlijk begrijpen wij dat een werkgever kiest voor zo weinig mogelijk loonkosten. Ook begrijpen wij de Poolse werknemers als zij, hoewel hier onderbetaald, toch nog altijd meer verdienen dan in hun eigen land.

Toch wringt het. Met een PVV Polen-meldpunt en vreemdelingenhaat willen wij niets te maken hebben. Ieder mens is gelijkwaardig. Wij horen onze naaste lief te hebben.

De Polen hebben onze sympathie, zij hebben onder leiding van Lech Walesa en de Poolse Paus Johannes Paulus gezorgd voor een einde aan de koude oorlog en een afschuwelijke communistische dictatuur in het Oostblok. Bovendien samen met de Geallieerden ons bevrijd van de nazi’s.

Het wordt volgens ons de hoogste tijd dat de wethouders sociale zaken, al dan niet in het kader van het armoedebeleid, eens flink aandacht gaan besteden aan het wel en wee van de Poolse arbeiders. Tegelijkertijd moet er evenzeer aandacht zijn voor de faire kansen van de Nederlandse arbeider. Wij willen dat het er eerlijk aan toe gaat, zowel op de arbeidsmarkt, woningmarkt, transportmarkt en scholenmarkt.

Het Evangelie is volstrekt helder hoe wij om dienen te gaan met de vreemdeling binnen onze poorten, omdat ook wij vreemdeling zijn geweest, of zouden kunnen worden.

Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat de ander niet.

Wegkijken of ontkennen dat er iets niet in de haak is, gaat volgens onze overtuiging niet meer..Of heeft de Paus gelijk dat de cultuur van het uitsluitend streven naar eigen geluk en welvaart ons ongevoelig heeft gemaakt voor de hulproep van anderen?”

Harry van der Tuin, Fractievoorzitter CDA Grootegast