Jan Helder

0
1123

Functie: Voorzitter Veteranencomité Westerkwartier

“Oorlogsveteranen zijn militairen die destijds naar oorlogs- en onlustgebieden zijn uitgezonden. Zoals naar Nederlands-Indië, Nieuw Guinea en Korea, maar ook jongere lichtingen die aan vredesmissies hebben deelgenomen. Ik was dienstplichtig militair, geen oorlogsveteraan, maar ik heb bij een ongeluk op het militaire oefenterrein De Harskamp dusdanig lichamelijk letsel opgelopen, dat ik twee maanden in het militair hospitaal in Utrecht heb gelegen. Daarna werd ik afgekeurd. Zodoende ben ik bij de BNMO, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, terechtgekomen. Die benaderde mij om de jaarlijkse Veteranendag in het Westerkwartier mede te organiseren. Ik ben vanaf 2009 voorzitter van dit comité dat de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum omvat. Elk jaar wordt in één van deze gemeenten, steeds op de laatste zaterdag van juni, een Veteranendag georganiseerd. We doen dat als comité altijd samen met de organiserende gemeente. Via de burgerlijke stand worden de in aanmerking komende veteranen uitgenodigd, dat zijn in totaal rond de 600. Daarvan komen er meestal zo’n 100, vaak samen met hun partner, naar de Veteranendag toe. Dit jaar was dat in Marum, waar we op zaterdag 29 juni De Kruisweg ‘bezetten’. Het zijn doorgaans niet de allerjongsten, daarom willen we in de toekomst graag ook jongere lichtingen bereiken. Doel van zo’n dag is een vorm van reünie waarbij van ‘officiële’ zijde waardering en respect het uitgangspunt vormen. Het ophalen van herinneringen én het gezellig samenzijn zijn ook belangrijk. Dat gebeurt allemaal volgens een bepaald patroon. Zoals aandacht en bloemen voor de gevallenen; deze bloemen – anjers – werden deze keer op het eind van de dag naar het Oorlogsmonument in Marum gebracht. Er is ook altijd een bijzondere spreker. Dat was dit jaar Dick de Pous, die als kapitein op het Ministerie van Defensie de Koude Oorlog intensief heeft meegemaakt, met alle verwikkelingen daarbij. Entertainment is eveneens vaste prik. Dit jaar bracht de Zingende Buschauffeur Kees de Jonge uit de stad Groningen de stemming er goed in. En als vast onderdeel kon men een selectie militaire voertuigen op het buitenterrein bekijken; wie wilde kon er zelfs een ritje mee maken. Tot slot was er een gezamenlijke maaltijd, dit keer zoals vaak: Indisch.

Volgend jaar wordt onze Veteranendag in de gemeente Leek gehouden. En daar kijk ik alweer naar uit.”