Ton van Pelt

0
201
Man met de hamer ton van pelt

Voorzitter Stichting Westerwijs

‘Stichting Westerwijs is ontstaan na een fusie van een aantal openbare basisscholen uit Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. De fusie heeft in twee delen plaatsgevonden; op 1 januari 2009 zijn Grootegast, Marum en Leek samengegaan. Destijds werkte de stichting nog onder de naam ‘Imago.’ Op 1 januari 2012 is Zuidhorn erbij gekomen en hebben we de naam veranderd in ‘Westerwijs,’ dat is een samenvoeging van Westerkwartier en onderwijs.

Oorspronkelijk kom ik niet uit Groningen. Ik ben geboren in Rijswijk en ik ben opgegroeid in Den Haag. Vervolgens heb ik een periode in Winterswijk gewoond, waar ik wethouder van onderwijs was. In 1994 werd ik burgemeester in de gemeente Oostflakkee, nu bekend als Goeree Overflakkee. Nadat ik stopte met werken startte ik op 1 januari 2009 als voorzitter bij Stichting Westerwijs. Sinds mei 2008 woon ik in Doezum en ik vind het er heerlijk. We wonen in een erg gezellige buurt, op een prachtig stukje grond tussen het Doezumerbos en de provinciale weg. Mijn functie als voorzitter van Stichting Westerwijs vind ik erg leuk om te doen, omdat ik bezig kan zijn met jeugd en onderwijs en dat is ontzettend interessant. Onze Stichting zet zich in voor de kwaliteit van het onderwijs, zowel in educatief als in sociaal opzicht. We streven naar een goede cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar we willen tevens sociale en verdraagzame kinderen afleveren aan de maatschappij. Een school speelt ook vaak een belangrijke sociale rol in een dorp. Dat maakt het extra pijnlijk als een school als gevolg van de huidige krimp en dus een dalend aantal leerlingen moet sluiten. Toch kunnen we dat niet altijd voorkomen, want dan komt de kwaliteit weer om de hoek kijken. Met te weinig leerlingen gaat de kwaliteit van het onderwijs namelijk achteruit. En dat kan niet. Wel proberen we maatregelen te nemen om de sluiting van scholen te voorkomen, bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden met andere scholen aan te gaan. Dit kunnen ook zogenaamde ‘bijzondere scholen’ zijn, oftewel: scholen met een religieuze grondslag. In Sebaldeburen en Boerakker is dit al gebeurd en ook in Aduard gaat het openbaar onderwijs met ingang van het nieuwe schooljaar samen met het Protestants-Christelijk onderwijs. Dat is toch prachtig? Uiteindelijk staat het gezamenlijk belang voor ons voorop en niet de religie.’