Betekent het einde van CBS Visvliet ook het einde van het Bartoleshús?

0
202
visvliet een gesprek met Piet van der Veen in dorpshuis Bartoleshus

‘We kunnen niet langer onze eigen broek ophouden’

VISVLIET – Het schoolplein van CBS Visvliet ligt er stil en verlaten bij en dat voelt vreemd, want de zomervakantie is inmiddels voorbij. Waar het schoolplein op maandagochtend na de grote vakantie normaal gesproken vol zou stromen met kinderen, blijft het nu leeg. Dit heeft ook gevolgen voor dorpshuis Bartoleshús, dat naast de school gevestigd is. Sterker nog, dat in hetzelfde gebouw gevestigd is als de voormalige basisschool. Piet van der Veen, Marco Pathuis, Willem Sikkema en Mirjam Bakker, allemaal sinds jaar en dag vrijwilliger bij het Bartoleshús, vinden het niet alleen ontzettend jammer dat de basisschool weg is maar zien op deze manier ook de toekomst voor het dorpshuis somber in.

Het Bartoleshús heeft een centrale plek in het dorp en met name de multifunctionele zaal wordt voor diverse doeleinden ingezet. ‘Er wordt gesport, er worden voorstellingen gegeven, maar er worden ook uitvaarten gehouden van mensen uit het dorp,’ zegt van der Veen. Officieel is het pand van de gemeente, maar gevoelsmatig is het van de dorpsbewoners zelf. ‘Achtentwintig jaar gelden hebben de inwoners van Visvliet zelf de schop in de grond gezet om het dorpshuis op te bouwen tot wat het nu is. De afgelopen jaren heeft het dorpshuis volledig zelfstandig gedraaid, zonder hulp van de gemeente,’ aldus Sikkema. Het pand heeft een aantal zalen: de multifunctionele zaal, een kleine vergaderzaal, de grote vergaderzaal waar tevens de bar zit en de gemeenschappelijke ruimte die het dorpshuis tot voor kort deelde met de basisschool. Alle zalen worden geëxporteerd door het dorpshuis ‘en dat zal nu een stuk lastiger worden voor ons, aangezien de school één van de grootste huurders was’ zegt Sikkema. Ook sportverenigingen zoals de gymvereniging, die voorheen ook de multifunctionele zaal huurde, verplaatst haar lessen waarschijnlijk naar een andere locatie. Sikkema: ‘Zij gaan met de kinderen mee. Dat is logisch, maar wel erg jammer voor ons.’

De school en het dorpshuis waren duidelijk sterk afhankelijk van elkaar. Met de sluiting van de school is niet alleen in sociaal opzicht, maar dus ook in financieel opzicht een gat ontstaan bij het Bartoleshús. ‘We hebben nu een exploitatietekort,’ vertelt Sikkema. ‘In onze begroting voor het komende jaar zien we het drievoudige van wat we de afgelopen jaren aan positieve resultaten hadden, omslaan naar een negatief resultaat. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we hierdoor de gymattributen, die we bij de multifunctionele zaal verhuren, misschien niet meer elk jaar kunnen laten keuren. En aangezien dat verplicht is kan dat ertoe leiden dat deze attributen op den duur niet meer gebruikt kunnen worden. Dat is toch eeuwig zonde?’

Om het dorpshuis te laten bestaan, moet dit financiële gat worden opgevangen. Per 1 januari 2014 voert het Bartoleshús daarom een prijsverhoging door. ‘Nu de gemeente de school heeft gesloten, moeten wij noodgedwongen dit soort beslissingen nemen,’ zegt Mirjam Bakker. ‘De dorpsbewoners hebben daardoor het gevoel dat zij indirect voor de kosten van het dorpshuis opdraaien en daarin zijn ze erg teleurgesteld.’ Ook is het bestuur van het Bartoleshús in gesprek met de wethouders van de gemeente in gesprek. Ondanks dat het bestuur enigszins teleurgesteld is in de gemeente omdat ‘ze voor ons gevoel niet voldoende druk hebben uitgeoefend richting Penta Primair om de school toch open te houden’ zegt Sikkema dat ze zien dat de gemeente zich erg bereidwillig opstelt in het zoeken naar een gepaste oplossing. ‘Deze houding vinden we heel positief,’ aldus Sikkema, ‘hoewel ik betwijfel in hoeverre ze daadwerkelijk iets voor ons kunnen betekenen.’

Vanaf 1 oktober dit jaar gaat het oude schoolgebouw in de verkoop. ‘De gemeente heeft toegezegd dat ze het plaatselijk belang en het dorpshuis nauw bij de verkoop van het pand zullen betrekken. Want uiteindelijk krijgen wij in de praktijk het meeste met die nieuwe partij te maken,’ zegt Sikkema. ‘Hoewel dat een mooi uitgangspunt is, zijn we bang dat onze inspraak in de praktijk zeer minimaal zal zijn. De gemeente wil het gebouw natuurlijk zo snel mogelijk kwijt, wat dat betreft zitten zij ook in een spagaat, dus als zij het kunnen verkopen denk ik dat ze niet in de positie zitten om zich heel kritisch op te stellen tegenover een mogelijke koper.’ Het is immers ook niet wenselijk dat het pand te lang leeg blijft staan. ‘Dan loop je aan tegen de vraag wie het pand gaat onderhouden en dan treedt er al snel verpaupering op,’ aldus Bakker. Sikkema vult aan: ‘Misschien gooit de gemeente het gebouw dan uiteindelijk wel plat. Dat is natuurlijk jammer, maar dat is nog altijd beter dan een vervallen pand.’

Maar zover is het gelukkig nog niet. De gemeente is op zoek naar een nieuwe bestemming voor het pand en staat open voor suggesties. Op dit moment heeft het bestuur van het dorpshuis nog geen idee wat voor partij zich in de toekomst in het oude schoolgebouw gaat vestigen. Wel werd er volgens Mirjam Bakker een tijdje terug gesproken over een zorggroep, waarbij er ouderenwoningen in het pand zouden worden gebouwd. ‘Maar of dat in financieel opzicht ook haalbaar is voor een gemeente die de komende tijd alleen maar moet bezuinigen?’ zegt Sikkema. ‘Dit zijn allemaal vragen waar we in de loop der tijd antwoord op hopen te krijgen,’ zegt van der Veen. Eén ding is duidelijk: deze mensen zetten alles op alles op het Bartoleshús voort te laten bestaan. ‘Als we niet oppassen verdwijnen alle faciliteiten uit het dorp en daar moeten we voor waken,’ aldus Bakker.