CDA Achtkarspelen wil graag leren van Leeuwarder samenwerking

0
111

TWIJZEL – De CDA-fractie in Achtkarspelen volgt met meer dan gemiddelde belangstelling de succesvolle samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en uitzendconcern Randstad. De uitzendorganisatie werkt op basis van ‘no cure, no pay’ met een aantal bijstandsgerechtigden om deze weer aan een betaalde baan te helpen. In de Friese hoofdstad verloopt deze samenwerking succesvol en de Christen Democraten willen nu weten of dit model ook in Achtkarspelen mogelijk is.

“We zijn erg geïnteresseerd in dit model”, aldus raadslid Sietse Miedema. “We hebben in de raad begin 2012 een klein conflict gehad over deze situatie. Destijds werd het hele re-integratiebudget geschrapt door het Rijk, wat voor ons een sein was om de geldkraan op dit gebied ook dicht te draaien. Het college van B&W vond dit bij nader inzien toch niet zo’n goed idee, aangezien Achtkarspelen volgens het college goede mensen heeft en goede resultaten bereikt op dit vlak. Dat moet ik inderdaad toegeven en we zijn als CDA toen ook akkoord gegaan met hun voorstel. We blijven het echter wel kritisch volgen en waar nodig verbeteringen voordragen.”

Volgens de partij kan de samenwerking tussen Leeuwarden en Randstad een voorbeeld zijn hoe het ook zou kunnen. “Ze werken daar op basis van ‘no cure, no pay’ en die constructie werkt zijn vruchten af. Vanaf eind 2011 werden daar 700 uitkeringsgerechtigden aan een baan geholpen van minimaal 24 uur per week, terwijl na afloop van het contract slechts vijf procent terugkeerde in de zogenoemde kaartenbak. De gemeente Leeuwarden betaalt Randstad per geslaagde bemiddeling. Wij zouden daar ook onze voordelen mee kunnen doen. Uitzendbureaus beschikken vaak over een groot netwerk en kunnen iets wat onze eigen ambtenaren niet kunnen.”

Het CDA brengt deze discussie opnieuw op gang omdat het wellicht een bezuiniging tot gevolg kan hebben. Momenteel kost het in eigen beheer houden van de re-integratie ruim één miljoen euro, terwijl het na 2015 onzeker is welke gevolgen de invoering van de Participatiewet met zich meebrengen. “Het is crisis en dat betekent dat er meer mensen in de kaartenbak belanden. Eigenlijk zou het mooi zijn als veel van deze mensen weer een tijdelijke of vaste plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.” Met die gedachte in het achterhoofd wil het CDA ook onderzoeken of de invoering van het Model Leeuwarden mogelijk is. “Als een gemeente een goed idee heeft is het niet verkeerd om van elkaar te leren. We zijn in principe akkoord gegaan met het beschikbaar gestelde bedrag. Het punt is echter ook dat er bij de bespreking van de kadernota in juni het college om een extra bedrag vroeg van 50.000 tot 80.000 euro. Met name met betrekking tot die post is het misschien goed om ons af te vragen of we dat wel willen. Misschien moeten we juist nu gaan onderzoeken of een samenwerking met een uitzendbureau onze kostenpost op dat vlak veel lager laat uitvallen. Ik denk dat we veel kunnen leren van de ervaringen die Leeuwarden heeft opgedaan.”