Achtkarspelen doet lichten uit

0
113

ACHTKARSPELEN – De gemeente Achtkarspelen wil graag geld besparen op openbare verlichting. Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen hebben de gemeenteraad voorgesteld om de openbare verlichting in de gemeente te dimmen. Op plekken waar dit mogelijk zou zijn wil het B&W de straatverlichting om en om uitschakelen. Met de besparingen op de openbare verlichting wil de gemeente proberen de rijksbezuinigingen op te vangen. Op termijn kan dit een bezuiniging van €100.000,- per jaar opleveren. Het voorstel van B&W komt na een grootschalige proef. Afgelopen winter is op verschillende plaatsen in Achtkarspelen onderzocht of het wat minder kan met de openbare verlichting. Hier waren zowel de gemeenteraad als Plaatselijk Belang nauw bij betrokken. Op basis van de resultaten van de proef en in samenwerking met het Plaatselijk Belang is het college tot het voorstel gekomen om alle openbare verlichting in de dimstand te schakelen, de verlichting op industrieterrein om en om uit te schakelen, in de dorpen buiten het centrum en buiten de doorgaande hoofdroutes de verlichting om en om uit te schakelen en om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk de verlichting uit te schakelen. Bij kruisingen en in scherpe bochten wil men de verlichting blijven handhaven in de huidige vorm. Na een jaar worden de maatregelen geëvalueerd. De verlichting langs belangrijke schoolfietsroutes wil de gemeente juist verbeteren. Een deel van de besparing moet daarvoor ingezet gaan worden. De gemeente wil led-grondspots op zonne-energie gaan gebruiken in deze fietsroutes. Er zijn al twee fietspaden voorzien van deze verlichtingen en de ervaringen daarmee zijn positief.