Theo Buijs

0
142
Leens MM Theo Buijs -1

Vlinderwerkgroep De Marne

‘Vanaf mijn zestiende hou ik me al bezig met vlinders. In eerste instantie hobbymatig, maar twintig jaar geleden werd ik lid van Vlinderwerkgroep De Marne. Helaas zit ik al ruim tien jaar alleen in deze werkgroep. De overige leden zijn in de loop der tijd allemaal verhuisd en er zijn sindsdien geen nieuwe leden meer bijgekomen. Veel mensen vinden vlinders wel interessant, maar willen zich er niet heel actief mee bezig houden. Als er mensen zijn die mijn passie delen, dan zou ik het ontzettend leuk vinden als ze zich bij mij melden! Dat kan via theo.buijs@ziggo.nl. Vlinders zijn prachtige insecten die in allerlei soorten en maten voorkomen. De soorten verschillen per gebied. Zo trekt de kleigrond in Noord-Nederland bijvoorbeeld andere soorten vlinders aan dan de kalkgrond in Zuid-Nederland. Ook kun je onderscheid maken tussen dag- en nachtvlinders. Vooral de nachtvlinders worden zelden opgemerkt, omdat de meeste mensen dan slapen. Maar sommige soorten zijn werkelijk prachtig. Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op 6 september organiseert de Vlinderwerkgroep in samenwerking met ‘Doe-Zoo’ Insectenwereld een nachtvlindertocht bij de Doe-Zoo in Leens. Na een presentatie over nachtvlinders lokken we de beestjes met lampen en een wit doek. We fotograferen de vlinders om ze te kunnen determineren en ook verrichten we tellingen. Deze informatie geven we door aan de Vlinderstichting zodat de vlinderpopulatie in dit gebied in kaart kan worden gebracht. Liefhebbers kunnen gratis deelnemen aan deze activiteit. Dergelijke tellingen verricht ik ook voor dagvlinders door vanaf 1 mei tot 1 oktober wekelijks twee monitorroutes te lopen. Uiteraard alleen bij mooi weer, want bij regenachtig weer zie je geen vlinders. De tellingen geef ik door aan het CBS, aan de gemeente en aan bermbeheerders, zodat ze meer rekening kunnen houden met de vlinders. Verder geef ik regelmatig lezingen of cursussen over vlinders aan verenigingen. Zoals bijvoorbeeld aan Groei & Bloei of aan Wierde & Dijk, de agrarische natuurvereniging waar onder andere deze vlinderwerkgroep onder valt.’