Acties DC Centrum Aduard opgeschort

0
87

Voorlopig akkoord bereikt met V&D

ADUARD – In juni werd bekend gemaakt dat het distributiecentrum in Aduard gesloten zou worden, wat betekende dat 109 mensen hun baan zouden verliezen. Dit leidde tot veel onrust en ongenoegen en werden er diverse acties gevoerd voor onder andere een hogere ontslagvergoeding.

Afgelopen week zijn er opnieuw onderhandelingen gevoerd en hebben de leden van FNV Bondgenoten een voorlopig akkoord bereikt met V&D. Dit voorstel was licht verbeterd ten opzichte van het eerdere voorstel. Het aangepaste voorstel betekent dat de IOAW-uitkering, een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau, voor oudere werkzoekenden niet bij voorbaat wordt ingehouden op de ontslagvergoeding. Voor de groep 50-plussers betekent dit dat hun ontslagvergoeding tot € 10.000 hoger uitvalt. Daarnaast komen de actievoerders uit Aduard alsnog in aanmerking voor een zogeheten tekenbonus van € 1500 als zij de vaststellingsovereenkomst tekenen.

“Het resultaat was niet waar we op ingezet hebben”, vertelt Niels Suiker van FNV Bondgenoten. “Aan de voornaamste werknemerseis, de ontslagvergoeding, is niet tegemoet gekomen”. Wel was de uitkomst van de onderhandeling voor de vakbondsleden uit Aduard voldoende reden om geen acties meer te gaan voeren. “Ik ben niet tevreden met het resultaat, maar heb er wel vrede mee dat de leden uit Aduard deze oplossing draaglijk vinden”, licht de heer Suiker toe. Op deze manier komt er een einde aan de onzekerheid.

Het voorlopig akkoord wordt nu voorgelegd aan alle vakbondsleden werkzaam bij V&D en La Place. Als ook de overige vakbondsleden instemmen, is het sociaal plan rond en geldt dit voor alle werknemers bij V&D en La Place.