Dorpsontwikkelingen in Ulrum en Den Horn

0
107
Den Horn Groningsdorpje

Zelf in actie komen

ULRUM/ DEN HORN – Vele dorpen in de provincie ervaren de gevolgen van de economische crisis. Leegstand of het sluiten van openbare voorzieningen zijn veel voorkomende problemen. Om daar wat aan te doen zijn er twee dorpen die op een positieve manier in actie zijn gekomen: door zélf de schouders er onder te zetten. De Streekkrant was in Ulrum, waar in 2010 het project ‘Ulrum 2034’ is gestart. Ook was de Streekkrant in Den Horn die een Dorpsvisie uit heeft gebracht.

Onlangs heeft de gemeente De Marne vijf miljoen toegewezen gekregen voor de ontwikkeling van het gebied. Anderhalf miljoen daarvan is bestemd voor de ontwikkeling van het dorp Ulrum dat al jaren kampt met leegstand. “Wij willen het dorp weer leefbaar maken“, aldus Roelof Noordam, geboren en getogen in Ulrum en tevens lid van het project ‘Ulrum 2034’. “Onze ambitie is om van Ulrum het dorp van de toekomst te maken en dat doen we in Ulrum door zelf in actie te komen. Wij leunen niet volledig op het geld van de gemeente. Wij zoeken zelf ook naar financierders. Wij zien het meer als een cofinanciering. Wij realiseren ons dat we zelf een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het dorp. In de plannen naar de gemeente geven we heel duidelijk aan wat wij zélf kunnen doen. En dat is een andere manier van denken en benaderen.” Een mooi voorbeeld is het speelpark dat op dit moment gebouwd wordt op een oud hoveniersterrein dat twee jaar te koop heeft gestaan. “Het bijzondere aan dit speelpark is”, vertelt Roelof, dat het ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Van dat soort parken zijn er in de provincie nog niet zo veel. Ook hebben we vorige week een leegstaand pand gekocht dat aan het speelpark grenst. Hier willen we onder andere de sanitaire voorzieningen voor het park gaan plaatsen.” Roelof ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet en ziet Ulrum in 2034 als een dorp is waar het goed vertoeven is.

Duurzaam wonen in Den Horn

Dorpsbelangen Den Horn heeft een Dorpsvisie ontwikkeld waarin een aantal speerpunten opgenomen zijn die bewoners van Den Horn belangrijk vinden. “De bewoners hebben zelf kunnen stemmen welke speerpunten ze het meest belangrijk vonden”, vertelt Cees Schoon, voorzitter Dorpsbelangen Den Horn. “We vinden het belangrijk om bewoners te betrekken in de plannen. Zo kwam duurzaam wonen als één van de belangrijkste speerpunten naar voren. Dit betekent vooral energie besparen”, vertelt hij erbij. “Vervolgens zijn we daar dan zélf mee aan de slag gegaan. Onze kracht is met name de collectieve aanpak. Ook bij het project ‘Duurzaam Wonen’ trekken we gezamenlijk op, maar uiteindelijk kiest iedere bewoner voor zich of hij wil meedoen”, geeft Cees aan. “Door zaken collectief op te pakken kan er vaak ook een financieel voordeel behaald worden”. Op dit moment is het dorp bezig met zonnepanelen bij 14 woningen. Daarnaast zij ze ook bezig met de zogeheten EPA’s (Energie Prestatie Advies). “Iedereen kan mee doen, maar niemand is verplicht”, gaat Cees verder. “De financiering regelen de bewoners zelf”. Onlangs is minister Plasterk op bezoek geweest in Den Horn om te zien hoe Dorpsbelangen Den Horn de zaken organiseert. “Mensen betrekken, het samendoen is belangrijk om een dorp draaiende te houden”, aldus Cees. “Vroeger waren er nog veel winkels in het dorp, maar dat is nu niet meer zo. Ook moest het dorpshuis bijna gesloten worden, maar dankzij een nieuwe aanpak én de inzet van vrijwilligers, blijft het dorpshuis tóch open.