Horecaondernemers en bestuurders in discussie over nieuwe drankwet

0
143
DOKKUM - discussieavond

REGIO – In de Bowling- en Zalencentrum in Dokkum werd vorige week maandag een discussieavond georganiseerd over de nieuwe Drank- en Horecawet. Ongeveer 80 horecaondernemers, beheerders van kantines en dorpshuizen en supermarktondernemers waren bij deze avond aanwezig, samen met de gemeentelijke bestuurders van Kollumerland c.a., Dongeradeel en Dantumadiel. Per 1 januari 2013 is bepaald dat er geen alcoholische dranken meer verkocht mogen worden aan jongeren onder de 18 jaar oud. Wanneer deze maatregel precies in werking gaat is echter nog niet bekend. De gemeenten worden verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet. Nu is dat nog de Voedsel- en Warenautoriteit. De gemeenteraden moeten hun regels over drank- en horeca vastleggen in een nieuwe verordening. De burgemeesters van de drie gemeenten wilden hiervoor de ondernemers en verenigingen die alcohol verkopen de gelegenheid geven om hun opvattingen over dit onderwerp te delen voordat de verordening aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Tijdens de discussieavond lieten de bestuurders de ondernemers kennis maken met een conceptverordening. In de conceptverordening die werd besproken, is onder andere opgenomen dat het verboden is om bezoekers onder de 18 jaar na 23.00 uur nog toe te laten tot de horeca en het instellen of wijzigen van de algemene toelatingstijd van 1.00 uur. Deze bepalingen riepen de meeste weerstand op bij de alcoholverstrekkers. Ook vroeg men zich af of het mogelijk was om te handhaven op deze regel. Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel concludeerde dat het maken van beleid rondom alcoholpreventie complex is door verschillende partijen met verschillende belangen en dat hiervoor samenwerking en creativiteit noodzakelijk is. Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland gaf aan zoveel mogelijk het beleid regionaal af te willen stemmen om concurrentie tussen horecaondernemers in verschillende gemeenten te voorkomen. Burgemeester Arie Aalberts van de gemeente Dantumadiel benadrukte tot slot dat men zich moeten realiseren dat het niet alleen gaat om de gezondheid van de jeugd, maar ook om de veiligheid in onze gemeenten. Geweld is namelijk in veel gevallen gerelateerd aan alcohol. De uitkomsten van de discussieavond worden door de colleges meegenomen in het bepalen van een definitief voorstel. Dit voorstel zal aan het einde van dit jaar aan de gemeenteraden worden aangeboden. De presentatie van de discussieavond lag in handen van Andries Bakker, verslaggever van Omrop Fryslân.